Dwangsommen verbeurd bij handhaving, is er nog een escape?

23 mei 2014 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Wanneer de overheid een overtreding ongedaan wil maken, dan kan zij kiezen tussen een dwangsom of bestuursdwang. Het is verstandig om hier aan te voldoen – indien de overtreding niet betwist wordt uiteraard – want anders trekt u uiteindelijk aan het kortste eind. Zelfs als een dwangsom tot het maximum verbeurd is, kan de overheid simpelweg een nieuwe (hogere) dwangsom opleggen.

Innen van dwangsommen verplicht

In de praktijk merk ik nog wel eens dat men denkt dat de soep niet zo heet wordt gegeten. "Die dwangsommen zal de gemeente toch niet innen. " Op basis van jurisprudentie van de hoogste bestuursrechter is de gemeente hiertoe echter zelfs verplicht. Bovendien kan een derde ook om invordering van de dwangsommen vragen. Wanneer over wordt gegaan tot invordering, is er nauwelijks ruimte voor een belangenafweging. In 99,9% van de gevallen moet het volledige bedrag worden ingevorderd. De enige uitweg die er dan nog is, is de verjaring.

Verjaring van dwangsommen

De afgelopen maanden is er een stroom van jurisprudentie op gang gekomen over verjaring van dwangsommen. De bevoegdheid om dwangsommen in te vorderen verjaart een jaar nadat ze deze van rechtswege zijn verbeurd. Deze termijn kan verlengd of gestuit worden, maar alleen in het beperkt aantal gevallen dat de wet noemt. En juist hier gaat het nog wel eens mis zo blijkt uit meerdere uitspraken. De overheid schort bijvoorbeeld de invordering op of zij neemt een invorderingsbeschikking. Deze handelingen stuiten alleen de verjaring niet.

Hulp bij dwangsommen

Indien de overheid bij u dwangsommen wil invorderen die meer dan een jaar geleden zijn verbeurd, dan raad ik u aan om contact met ons op te nemen om na te gaan of de dwangsom is verjaard. Beter is het natuurlijk om de dwangsommen te voorkomen. Ook daarbij helpen wij u graag! Voor de overheden geldt dat zij in plaats van de invorderingen op te schorten, aan de overtreder uitstel van betaling moeten verlenen. In dat geval verlengt de verjaringstermijn namelijk voor de duur van het uitstel. Daarnaast moeten zij niet alleen een invorderingsbeschikking nemen, maar ook aanmanen middels een aanmaning die aan de wettelijke vereisten voldoet. Op die manier kan de dwangsom gewoon niet verjaren.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.