Extra woningen als dakopbouw met eenvoudige vergunning?

14 sep 2020 Omgevingsrecht Boudewijn Baan

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Onze hoogste bestuursrechter heeft in ABRvS 5 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1877, bepaald dat de gemeente dakwoningen mag vergunnen als ‘dakopbouw’ als bedoeld in de kruimellijst. Daarmee is er dus nog een extra mogelijkheid in de kruimellijst om een extra verdieping op een bestaand bouwwerk te plaatsen.

Uitbreiding kruimelbepaling

Het was al langer bekend dat de Raad van State toestaat met de kruimelbepaling in artikel 4, onderdeel 1, bijlage II, Besluit omgevingsrecht (Bor) bijvoorbeeld een hele verdieping op een bouwwerk te plaatsen. Die uitbreiding is binnen de bebouwde kom niet in omvang beperkt. 

Nu heeft de Raad van State dus geoordeeld dat dakwoningen kunnen worden aangemerkt als dakopbouw als bedoeld in onderdeel 4 van artikel 4. Weliswaar komt verderop in onderdeel 4 de frase ‘de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard’ voor, maar die ‘ondergeschikte aard’ slaat niet terug op dakopbouw. Vandaar dat een dakwoning een dakopbouw kan zijn. Zoals vaker gaat de bestuursrechter uit van de letterlijke lezing van de bepaling.

Voordeel toepassing kruimellijst

Wat is het voordeel van de toepassing van de kruimellijst? De gemeente dient binnen 8 weken (met zes weken verlenging) een besluit te nemen. Als de gemeente niet op tijd beslist, is van rechtswege de vergunning verleent. Wel is er een aandachtspunt. Uit artikel 5, lid 1, bijlage II (Bor) volgt dat de kruimellijst bij onderdeel 1 (tenzij de huisvesting in verband met mantelzorg betreft) en onderdeel 4 alleen mag worden toegepast als het aantal woningen niet toeneemt ten aanzien van wat het bestemmingsplan toelaat.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De kruimellijst vervalt dan. Des te meer reden om nog snel met toepassing van de kruimellijst uw vergunning te verkrijgen.

Over de blogger
Boudewijn Baan

Boudewijn heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, onteigeningsrecht en milieurecht.

Meer artikelen van Boudewijn Baan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.