Faillissement

Toonverslag

09-12-2014; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Betontechnieken Nederland B.V. Datum uitspraak 16-04-2013 Faillissementsnummer F 02/13/391 Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskes Curator mr. J. van Oijen Verslagen Openbaar verslag Betontechnieken Nederland B.V. nr. 1.pdf Openbaar verslag Betontechnieken Nederland B.V. nr. 2.pdf Openbaar verslag Betontechnieken Nederland B.V. nr. 3.pdf Openbaar verslag Betontechnieken Nederland B.V. nr. 4.pdf Openbaar verslag Betontechnieken Nederland B.V. nr. 5 (tevens eindverslag).pdf Faillissementen