Faillissement

Toonverslag

23-02-2010; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Bluegem B.V. (m.h.o.d.n. Studio Green Design) Datum uitspraak 08-09-2009 Faillissementsnummer 09/572 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskens Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen