Faillissement

Toonverslag

14-02-2012; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Camping 't Trefpunt B.V. Datum uitspraak 03-11-2009 Faillissementsnummer 09/593 F Rechtbank Arnhem Rechter commissaris mr. P.A.M. Struijs Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen