Faillissement

Toonverslag

20-08-2013; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement ETS Exceptional Transport Services B.V. Datum uitspraak 26-03-2013 Faillissementsnummer F 10/13/295 Rechtbank Rotterdam Rechter commissaris mr. T.J. van Gessel Curator mr. J. van Oijen Verslagen Openbaar verslag ETS Exceptional Transport Service B.V. nr. 2 (tevens eindverslag).pdf Faillissementen