Faillissement

Toonverslag

19-07-2011; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Everse Beheer, A.J. B.V. Datum uitspraak 07-04-2009 Faillissementsnummer 09/191 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. P.A.M. Struijs Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen