Faillissement

Toonverslag

14-12-2010; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Hermans, A.J.A.D. v.h.o.d.n. AJH Lijmwerken Datum uitspraak 05-10-2010 Faillissementsnummer 10/556 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. P.A.M. Struijs Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen