Faillissement

Toonverslag

14-12-2010; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Hermans Lijmwerken B.V., A.J. Datum uitspraak 05-10-2010 Faillissementsnummer 10/558 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. P.A.M. Struijs Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen