Faillissement

Toonverslag

26-2-2013: faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten Faillissement ICS Import Car Service Europe B.V. Datum uitspraak 23-08-2011 Faillissementsnummer 11/510 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskens Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen