Faillissement

Toonverslag

8-11-2011; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Ideal Beheer B.V. Datum uitspraak 22-06-2010 Faillissementsnummer 10/332 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskens Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen