Faillissement

Toonverslag

12-6-2012: faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Ideal Lifttechniek B.V. Datum uitspraak 22-06-2010 Faillissementsnummer 10/331 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskens Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen