Faillissement

Toonverslag

09-08-2011; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Koeriersdienst Flex-Expresse B.V. Datum uitspraak 26-04-2011 Faillissementsnummer 11/229 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskens Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen