Faillissement

Toonverslag

16-08-2011; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Kooy B.V. c.s (Mechanical/Steenberger/Verhuur/JV Beheer) Datum uitspraak 14-04-2009 Faillissementsnummer 09/226 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskens Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen