Faillissement

Toonverslag

20-08-2013; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Mainwind B.V. Datum uitspraak 09-03-2009 Faillissementsnummer 10/183 F Rechtbank Rotterdam Rechter commissaris mr. H.W.P.J. Hopmans Curator mr. J. van Oijen Verslagen Openbaar verslag Mainwind B.V. nr. 8 (tevens eindverslag).pdf Faillissementen