Faillissement

Toonverslag

02-04-2013; faillissement is opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Nuijten, H. (h.o.d.n. Alfa Dak) Datum uitspraak 20-11-2012 Faillissementsnummer 12/1053 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskes Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen