Faillissement

Toonverslag

22-10-2013; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Roann Holding B.V. Datum uitspraak 27-12-2011 Faillissementsnummer 11/810 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. H.W.P.J. Hopmans Curator mr. J. van Oijen Verslagen Openbaar verslag Roann Holding B.V. nr. 3 (tevens eindverslag).pdf Faillissementen