Faillissement

Toonverslag

15-11-2011; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Smaal Trading B.V. Datum uitspraak 10-05-2010 Faillissementsnummer 11/276 F Rechtbank 's-Hertogenbosch Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskens Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen