Faillissement

Toonverslag

11-05-2010; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Wiersma, E.K. (v.h.o.d.n. Zappsat) Datum uitspraak 15-09-2009 Faillissementsnummer 09/577 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. P.A.M. Struijs Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen