Faillissement

Toonverslag

09-12-2014; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Wobu B.V. (h.o.d.n. Vision Net) Datum uitspraak 19-03-2013 Faillissementsnummer F 02/13/276 Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. E.A.M. Raaijmakers- Rottier Curator mr. J. van Oijen Verslagen Openbaar verslag Wobu B.V. (h.o.d.n. Vision Net) nr. 1.pdf Openbaar verslag Wobu B.V. (h.o.d.n. Vision Net) nr. 2.pdf Openbaar verslag Wobu B.V. (h.o.d.n. Vision Net) nr. 3.pdf Openbaar verslag Wobu B.V. (h.o.d.n. Vision Net) nr. 4.pdf Openbaar verslag Wobu B.V. (h.o.d.n. Vision Net) nr. 5 (tevens eindverslag).pdf Faillissementen