Mag een ouder met eenhoofdig gezag verhuizen met de kinderen?

18 okt 2022 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Als ouders uit elkaar gaan, heeft dit uiteraard ook gevolgen voor de kinderen. Zo komt het vaak voor dat kinderen door de scheiding van hun ouders moeten verhuizen naar een andere woning. Maar mag een ouder zomaar met de minderjarige kinderen verhuizen?

Ik wil meer weten over familierecht

Gezamenlijk gezag

In februari van dit jaar schreef mijn collega over dit onderwerp al een blog. In haar blog legt zij uit dat ouders met gezamenlijk gezag niet zomaar met minderjarige kinderen mogen verhuizen. De verhuizende ouder heeft toestemming nodig van de andere ouder of vervangende toestemming van de rechtbank.

Eenhoofdig gezag

Maar hoe zit het als de verhuizende ouder alleen is belast met het gezag over de kinderen? Het komt regelmatig voor dat (met name) alleen de moeder is belast met het gezag over de kinderen. Bijvoorbeeld als de ouders niet getrouwd zijn geweest.

Uitgangspunt is dat een ouder met eenhoofdig gezag zelf alle beslissingen over een minderjarig kind mag nemen en daarvoor niet het akkoord of de toestemming van de andere ouder nodig heeft. Zo mag de ouder die alleen is belast met het gezag bepalen op welke school het kind wordt ingeschreven en of het kind een medische behandeling ondergaat. De andere ouder mag die beslissingen niet nemen en heeft ook geen zeggenschap hierin.

De ouder met eenhoofdig gezag heeft dus in beginsel de vrijheid om te beslissen dat hij/zij met de minderjarige kinderen verhuist naar een andere plaats in Nederland of zelfs naar het buitenland. Maar inmiddels is die vrijheid wel wat beperkt.

Zo heeft de Hoge Raad vorig jaar in een belangrijke uitspraak het volgende geoordeeld: “Ook bij eenhoofdig gezag bestaat een grondslag om de keuzevrijheid van de met het gezag belaste ouder ten aanzien van de woonplaats van het kind te beperken, indien deze ouder niet voldoet aan de verplichting omgang tussen het kind en de andere ouder te bevorderen (art. 1:247 lid 3 BW). Op grond van art. 8 EVRM is de rechter in zodanig geval gehouden alle in het gegeven geval gepaste maatregelen te nemen om de met het gezag belaste ouder ertoe te bewegen alsnog medewerking te verlenen aan omgang tussen het kind en de andere ouder. Een verbod aan de met het gezag belaste ouder om te verhuizen, dan wel een bevel om terug te verhuizen, kan een passende maatregel zijn”.

"Het uitgangspunt is dat een ouder met eenhoofdig gezag zelf alle beslissingen over een minderjarig kind mag nemen en daarvoor geen toestemming van de andere ouder nodig heeft."

In navolging van deze uitspraak van de Hoge Raad zijn er in de afgelopen periode een aantal rechters geweest die een ouder met eenhoofdig gezag verboden om te verhuizen met de kinderen. Dit gebeurde vooral in zaken waarin de mogelijkheden tot contact en omgang tussen de kinderen en de andere ouder door de verhuizing sterk zouden verminderen of erg beperkt zouden zijn. Maar ook in dat soort gevallen kan de rechter de verhuizing wel toestaan. Dat is met name het geval als de verhuizing voor de verhuizende ouder noodzakelijk is en het belang van die ouder dus zwaarder weegt dan de belangen van de kinderen en de andere ouder.

Verbod tot verhuizing en vervangende toestemming

De ouder die niet wenst dat de andere ouder met de kinderen verhuist, kan bij de rechter een verbod tot verhuizing van de kinderen verzoeken. Ook als die ouder niet belast is met het gezag, kan dit verbod worden toegewezen door de rechter. Dit gebeurt met name als de kinderen en de achterblijvende ouder na de verhuizing veel minder contact met elkaar kunnen hebben. De ouder die met de kinderen wenst te verhuizen en discussie met de andere ouder hierover verwacht, kan ook bij eenhoofdig gezag vervangende toestemming bij de rechtbank aanvragen. De rechtbank kan dan op voorhand aangeven of de verhuizing met de kinderen wel of niet wordt toegestaan.

Hulp nodig?

Overweeg jij om met jouw kinderen te verhuizen, maar verwacht je dat de andere ouder het hiermee niet eens is? Of is jouw ex-partner van plan om met de kinderen te verhuizen, zonder jouw toestemming? Neem dan contact op met de specialisten van de sectie familierecht. Wij staan voor jou klaar en helpen jou graag!

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.