Gebruik mobiele telefoon in de auto

16 mrt 2018 Verkeersstrafrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Het is algemeen bekend dat het gebruiken van de mobiele telefoon tijdens het rijden in de auto alleen handsfree is toegestaan. Het gerechtshof Leeuwarden heeft afgelopen week in een uitspraak de grenzen van de wet duidelijk gemaakt.

Artikel 61a Rvv

Artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv) bepaalt dat het de bestuurder verboden is tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Het enkele feit dat bij een controle wordt geconstateerd dat een bestuurder tijdens het rijden zijn mobiele telefoon vasthoudt, is voldoende om de bestuurder te bestraffen. In de praktijk wordt dan een geldboete opgelegd van € 230.

Arrest gerechtshof Leeuwarden

Het gerechtshof heeft zich uitgesproken over de vraag wat moet worden verstaan onder het begrip vasthouden van de telefoon. Het hof kiest voor een taalkundige uitleg door uit te spreken dat een bestuurder de mobiele telefoon daadwerkelijk vast moet houden. Het enkel bedienen van een telefoon die in een houder is geplaatst, is volgens het gerechtshof onvoldoende om van een overtreding van het wetsartikel te kunnen spreken.

MP3, navigatie en bananen

Het wetsartikel heeft in de loop van de tijd veel vragen opgeroepen. Is het bedienen van een mobiele telefoon al strafbaar? En waarom mocht de bestuurder wel zijn navigatieapparatuur bedienen, een banaan eten of zijn favoriete nummer opzetten in de auto zonder dat hij beducht hoefde te zijn op een geldboete? Het antwoord op deze vraag is in zekere zin eenvoudig. De wetgever heeft ervoor gekozen een apart wetsartikel op te stellen voor het gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur. Bij het opstellen van de tekst van het wetsartikel is ook gedacht aan de wijze waarop controle plaats kan vinden. Het is erg moeilijk vast te stellen of een bestuurder zijn mobiele telefoon al dan niet gebruikt. Om deze reden is ervoor gekozen in het wetsartikel te benoemen dat het verboden is tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Het enkele vasthouden is dus voldoende om een boete te kunnen opleggen.

Telefoon vasthouden of niet?

Wanneer een mobiele telefoon die in een houder is geplaatst wordt gebruikt, is geen sprake van het vasthouden van de telefoon. Op dat moment is het gebruik van de telefoon dus gelijk aan bijvoorbeeld dat van navigatieapparatuur of de radio.

Mobiele telefoon in houder geen probleem?

Niet helemaal. Iedere bestuurder moet voor zichzelf bepalen of hij tijdens het rijden gebruik wil maken van mobiele apparatuur. Diverse studies hebben echter uitgewezen dat de aandacht voor het verkeer aanzienlijk terugloopt bij het gebruik hiervan. Beter zou het dus zijn helemaal niet te bellen tijdens het rijden. Buiten het veiligheidsaspect om kan er nog altijd sprake zijn van een strafrechtelijke overtreding. Dit geldt niet alleen voor het bedienen van een mobiele telefoon, maar ook voor andere zaken die een bestuurder onderneemt tijdens het rijden. Denk bijvoorbeeld aan het eten van een banaan of het bedienen van navigatieapparatuur. De uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden maakt het wel moeilijker voor de politie om bestuurders te bestraffen. Indien niet kan worden vastgesteld dat sprake is van vasthouden als bedoeld in artikel 61a Rvv, dan kan enkel worden opgetreden indien de politie vaststelt dat de bestuurder gevaar of hinder op de weg veroorzaakt. Wanneer een bestuurder zijn telefoon gebruikt tijdens het rijden, kan zijn aandacht op de weg daardoor dusdanig verslappen dat hij het verkeer in gevaar brengt. Denk aan slingeren op de weg, medeweggebruikers over het hoofd zien, et cetera. Indien sprake is van gevaar of hinder op de weg, dan kan de bestuur alsnog strafrechtelijk worden veroordeeld op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet. Gebruik van mobiele telefoon zou zelfs kunnen bijdragen aan het ontstaan van een ernstig ongeval met ernstig letsel of de dood als gevolg en leiden tot vervolging voor het misdrijf van artikel 6 Wegenverkeerswet.

Tips om je mobiele telefoon niet te gebruiken tijdens het rijden

Beter is het in het geheel geen gebruik te maken van de mobiele telefoon tijdens het rijden. Moeilijk? Er bestaan verschillende technische hulpmiddelen om je hierbij te helpen. Zo heeft de Nederlandse verzekeringsmaatschappij ASR voor Android-gebruikers de Rij Veilig app uitgebracht. Deze app zorgt ervoor dat je telefoon tijdens het rijden wordt geblokkeerd. Apple-gebruikers hebben sinds IOS11 de mogelijkheid om ‘niets te horen tijdens autorijden’ in te stellen. Met deze functie is het mogelijk alle meldingen te blokkeren. Het is zelfs mogelijk om personen die jou proberen te bereiken een automatisch antwoord te sturen. Met deze technische hulpmiddelen wordt je niet in de verleiding gebracht om je mobiele telefoon tijdens het rijden te gebruiken. Ik adviseer je hier zeker gebruik van te maken! Fotocredits: jandruk / Adobe Stock

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.