Goed nieuws! Verruiming gebruiksmogelijkheden leegstaande gebouwen

24 okt 2014 Omgevingsrecht Boudewijn Baan

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Per 1 november aanstaande treedt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking, zoals eerder aangekondigd in de blog van mijn kantoorgenoot Dimitri Kochx van 4 september 2014. De definitieve invoering per 1 november aanstaande is een mooie aanleiding om nog eens in te zoomen op de nieuwe mogelijkheden om leegstandsproblematiek aan te pakken. Met de nieuwe regeling wilde de regering tegemoet komen aan de wensen van de Tweede Kamer om de leegstand van veelal kantoorgebouwen op te lossen door een functiewijziging voor het gebruik van die panden met eenvoudigere regels mogelijk te maken.

Leegstaande gebouwen krijgen gemakkelijker een gebruiksfunctie

Naast een belemmering voortvloeiend uit het maximum van 1500 m2, was een eenvoudige wijziging van de gebruiksfunctie op grond van het Bor naar seniorenwoningen of studentenflats bijvoorbeeld onmogelijk. Het Bor bepaalde namelijk dat het aantal woningen niet mocht toenemen. Functiewijziging op een andere grondslag vereist bovendien een procedure die minimaal 26 weken, maar veelal langer duurde. In het nieuwe Bor komen de eerder genoemde oppervlaktebeperking en het verbod op toename van het aantal woningen te vervallen. Het wordt dus gemakkelijker om leegstaande panden (ongeacht de oppervlakte) en de bij die panden behorende omliggende terreinen een andere planologische gebruiksfunctie te geven. Zeker zo belangrijk is dat de daarvoor geldende procedure aanmerkelijk wordt verkort, namelijk van aanvankelijk 26 weken naar 8 weken (na verlenging maximaal 14 weken). Een flinke tijdwinst dus!

Nieuwe regeling alleen voor bestaande gebouwen

De nieuwe regeling geldt uitsluitend voor bestaande gebouwen, die bovendien gelegen moeten zijn binnen de bebouwde kom. Ongeacht het beoogde nieuwe gebruik kan worden geopteerd voor een permanente functiewijziging of een tijdelijke (de tijdelijke periode wordt per 1 november verruimd tot maar liefst 10 jaar!). De functiewijziging kan bovendien nog gepaard gaan met een beperkte mogelijkheid om naast inpandig ook uitpandig te bouwen, bijvoorbeeld door de gevels aan te passen. De bebouwingsmoglijkheden zijn beperkt omdat het bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet mag worden vergroot! Zo wordt het dus mogelijk om met een relatief snelle procedure (8 weken) leegstaande kantoren, winkels, garageshowrooms, schoolgebouwen en andere leegstaande gebouwen een andere planologische gebruiksfunctie zoals wonen te geven. Uiteraard is daarvoor wel de medewerking van de gemeente vereist. Het is nog wel de vraag of gemeentes soepel met de nieuwe regels omgaan en snel meewerken, of dat er beleid wordt gemaakt om het te verwachten grote aantal verzoeken in de praktijk aan banden te leggen. De tijd zal het leren.

Snellere procedure en beter bereik

De nieuwe regeling is dus goed nieuws voor vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en gemeenten. Een planologische functiewijziging kan dus in een veel snellere procedure en met een veel breder bereik (geldt voor alle bestaande gebouwen!) worden toegepast, met daad een aanwinst in deze tijd waarin veel panden leegstaan. Het initiatief van de wetgever valt derhalve zeer toe te juichen!

Over de blogger
Boudewijn Baan

Boudewijn heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, onteigeningsrecht en milieurecht.

Meer artikelen van Boudewijn Baan

2 reacties op “Goed nieuws! Verruiming gebruiksmogelijkheden leegstaande gebouwen”

  1. hallo, de planologische functiewijziging is die ook van toepassing op een woning met bedrijfsgerichte woonbestemming die ik voor kamerverhuur wil gaan gebruiken
    mvgr. hendrik jongman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.