Geen leges bij kostenverhaal met exploitatieplan of anterieure overeenkomst

15 mei 2017 Vastgoedrecht Dimitri Kochx

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Bij grote bouwprojecten worden de kosten van het ambtelijk apparaat doorbelast op basis van een overeenkomst of exploitatieplan. Gemeenten brengen op basis van hun verordening ook leges in rekening voor bestemmingsplannen en projectafwijkingsvergunningen. Betaalt u daardoor niet dubbel?

Kostenverhaal met exploitatieplan of anterieure overeenkomst

Bij grote bouwplannen moet met een bestemmingsplan ook een exploitatieplan worden vastgesteld of een anterieure overeenkomst worden gesloten. Hiermee wordt verzekerd dat de gemeente de kosten die zij maakt kan verhalen op de ontwikkelaar. Ook de kosten van het ambtelijk apparaat kunnen hiermee worden verhaald. Voor het exploitatieplan zijn de kosten nauwkeurig vastgelegd in de Regeling plankosten exploitatieplan, waarover mijn kantoorgenoot eerder al blogde.

Leges voor planologische medewerking

Veel gemeenten brengen op grond van de gemeentelijke legesverordening kosten in rekening voor bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, projectafwijkingsvergunningen en kruimelontheffingen. Kostenverhaal kan voor deze besluiten echter ook verplicht zijn op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Betaal je als ontwikkelaar dan dubbel voor de kosten van het ambtelijk apparaat?

Vrijstelling in de legesverordening

In de modelverordening leges van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een verplichte vrijstelling opgenomen. Deze geldt voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening zijn of worden verhaald. Het mag namelijk niet zo zijn dat de kosten die via de anterieure overeenkomst worden verhaald, nogmaals worden verhaald via de leges. Zo staat in de toelichting van de VNG-modelverordening.

Leges of uitgebreid kostenverhaal?

Bij (verplicht) kostenverhaal worden de kosten van de gemeente doorbelast aan de initiatiefnemer. Denk daarbij aan onder meer aan de kosten van het ambtelijk apparaat. Bij de anterieure overeenkomst geldt dan volledige contractsvrijheid. Als de gemeente echter onredelijke eisen stelt, kan uiteraard gekozen voor een exploitatieplan. In dat geval is de Regeling plankosten bij een exploitatieplan bindend van toepassing. Daar is dan naar alle waarschijnlijkheid wel de nodige tijd mee gemoeid. Om voor beide partijen een richtsnoer te hebben én discussie te voorkomen wordt ook bij de anterieure overeenkomst vaak gekeken naar de Regeling plankosten. Leges voor de wijziging of ontheffing kunnen dan niet meer in rekening worden gebracht. Daarvoor geldt de hierboven genoemde verplichte vrijstelling in de legesverordening. Fotocredits: djama / Fotolia

Over de blogger
Dimitri Kochx

Dimitri is sinds 1999 advocaat, vanaf 2002 bij AK Advocaten. Als Managing Partner vormt hij samen met Theo Quaijtaal het Dagelijks Bestuur van ons kantoor.

Meer artikelen van Dimitri Kochx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.