Geluidsoverlast door warmtepompen

30 aug 2021 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Op 1 april 2021 zijn de regels voor “installaties voor warmte- of koudeopwekking” in het Bouwbesluit 2012 (Bouwbesluit) gewijzigd. In artikel 3.8 lid 2 Bouwbesluit is bepaald dat de installatie die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk op de perceelsgrens van een woonfunctie een geluidsniveau van maximaal 40 dB mag veroorzaken. Deze regel geldt voor nieuwe en bestaande situaties.

Voorheen werd het begrip “warmwatertoestel” gebruikt. Dat begrip is vervangen door het begrip “installatie voor warmte- of koudeopwekking”. Hiervoor vallen meer installaties onder de nieuwe regels, zoals airco’s en warmtepompen.

Wat er mis kan gaan als niet op de datum van inwerkingtreding van deze wijziging wordt gelet, blijkt uit een uitspraak van 4 augustus 2021.

Aantasting van het akoestisch woon- en leefklimaat

Op 4 augustus 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak gedaan over het bestemmingsplan “Het Anker 2 Muiden”(1). Dit bestemmingsplan regelde de transformatie van het voormalig gemeentehuis naar woningbouw. De woningen zouden verwarmd worden met warmtepompen.

Enkele omwonenden zijn het niet eens met het bestemmingsplan. Zij zijn bang voor geluidsoverlast. De omwonenden vinden dat de gemeenteraad geen onderzoek heeft gedaan naar de cumulatieve (totale) geluidsbelasting van de warmtepompen, parkeerplaatsen, snelweg en het vliegverkeer.

Cumulatieve geluidbelasting

De gemeenteraad verwijst naar artikel 3.8 lid 2 Bouwbesluit. De gemeenteraad stelt dat de warmtepompen niet meer dan 40 dB op de erfgrens van de omwonenden mogen veroorzaken. Daarmee zou een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd zijn.

De Afdeling oordeelt als volgt. De gemeenteraad moet beoordelen of het bestemmingplan geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor het akoestisch woon- en leefklimaat van omwonenden. Daarbij moet de cumulatie van alle geluidsbronnen worden meegenomen.

De Afdeling oordeelt verder dat artikel 3.8 lid 2 Bouwbesluit pas op 1 april 2021 in werking is getreden. Dit artikel gold dus nog niet toen het bestemmingsplan werd vastgesteld. Daarnaast oordeelt de Afdeling dat in het Bouwbesluit geen rekening wordt gehouden met cumulatie van meerdere geluidsbronnen. De gemeenteraad had dit moeten onderzoeken. De omwonenden krijgen dus gelijk.

Conclusie

De norm van 40 dB voor onder andere warmtepompen uit het Bouwbesluit geldt per 1 april 2021. Die norm geldt dus niet als een bestemmingsplan voor 1 april 2021 is vastgesteld. Bovendien betreft de norm voor warmtepompen niet het cumulatief geluid. Dat zal de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke ordening alsnog in beeld moeten brengen.

Vragen? Neem contact op met Renata Königel of Cindy Scheffers.

  1. ABRS 4 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1752.

Contact opnemen

Over de
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.