Publicaties

Familierecht

Gescheiden en Verhuizen Vervangende toestemming voor verhuizing Als ouders gescheiden zijn, dan behouden zij samen het gezag over hun kinderen. Dat betekent dat zij samen de belangrijkste beslissingen over hun kind moeten nemen. Eén daarvan is de verblijfplaats van het kind. Maar wat gebeurt er als de verzorgende ouder van het kind wil verhuizen? Mag dat zomaar? De verzorgende ouder kan niet eenzijdig de beslissing nemen om samen met een kind te verhuizen. De niet-verzorgende ouder moet daarvoor toestemming geven. Mocht deze ouder niet toestemmen, dan is het mogelijk hiervoor vervangende toestemming te vragen bij de rechter. Volgens vaste rechtspraak moet de rechter bij een dergelijke beslissing alle belangen afwegen, zoals: 1) het recht en belang van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten; 2) de noodzaak om te verhuizen; 3) de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid; 4) de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor het kind en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren; 5) de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg; 6) de rechten van de andere ouder en het kind op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving; 7) de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg; 8) de frequentie van het contact tussen het kind en de andere ouder vóór en na de verhuizing; 9) de leeftijd van het kind, zijn mening en de mate waarin het geworteld is in zijn omgeving of juist gewend is aan verhuizingen; 10) of de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing geheel of deels worden gecompenseerd door de verhuizende ouder. Al deze belangen dienen zorgvuldig te worden afgewogen, want verbreking van de continuïteit van woon- en sociale leefomgeving is voor een kind ingrijpend. Hoe verder de afstand, hoe ingrijpender de verhuizing vaak is. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u gerust contact opnemen met één van onze sectieleden gespecialiseerd in het familierecht. Familierecht