Getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Vergeet niet te verrekenen!

24 jan 2022 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

De lege champagneflessen zijn in de glasbak gegooid, de vuurwerkresten zijn opgeruimd, de goede voornemens zijn allang weer vergeten. En natuurlijk hebben alle echtgenoten met huwelijkse voorwaarden waar een verrekenbeding in staat keurig de financiële balans van 2021 opgemaakt en met elkaar afgerekend. Of toch niet? Want hoe vanzelfsprekend dit laatste ook zou moeten zijn, ik durf er een lieve duit om te verwedden dat vrijwel niemand na de jaarwisseling denkt aan verrekenen.

Verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Het overgrote deel van de Nederlandse echtparen is gehuwd in (beperkte) gemeenschap van goederen. Slechts een klein deel maakt voorafgaande aan het huwelijk of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden. In de meeste huwelijkse voorwaarden is een zogenaamd periodiek verrekenbeding opgenomen.

Ik wil meer weten over familierecht

Wat is een periodiek verrekenbeding?

Een periodiek verrekenbeding zorgt ervoor dat de echtgenoten delen in elkaars vermogen dat tijdens het huwelijk door arbeidsinspanningen is verworven. Vermogen dat vóór het huwelijk is ontstaan of is ontvangen uit bijvoorbeeld een erfenis of een schenking hoeft niet gedeeld te worden. Om dit te bereiken, wordt in huwelijkse voorwaarden afgesproken dat het inkomen dat jaarlijks niet is uitgegeven aan de huishoudelijke kosten (en dus is overgespaard), na het verstrijken van ieder jaar moet worden gedeeld tussen de echtgenoten.

Verrekenen wordt vaak vergeten

Maar ondanks de gemaakte afspraak in de huwelijkse voorwaarden wordt er vervolgens gedurende het huwelijk vrijwel nooit verrekend. Ik denk dat ik het in al mijn jaren als advocaat minder dan 5 keer heb meegemaakt.  Verrekenen is nu eenmaal niet gezellig en ook niet erg romantisch. Je verwacht geen spetterende avond, als je echtgeno(o)t(e) tegen je zegt: “Schat, wat hadden we een mooie jaarwisseling, maar laten we nu eens goed gaan verrekenen.”

getrouwd-huwelijkse-voorwaarden-verrekenen-ringen

"Vermogen dat vóór het huwelijk is ontstaan of is ontvangen uit bijvoorbeeld een erfenis of een schenking hoeft niet gedeeld te worden."

Verrekenen? Nooit gedaan; wat dan?

Toch kunnen de consequenties van het niet verrekenen behoorlijk groot zijn. In de wet is namelijk een verregaande regeling opgenomen voor het geval het huwelijk eindigt en er tijdens het huwelijk nooit is verrekend. Uit de wet volgt dat dan wordt vermoed, dat al het vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is, is ontstaan uit inkomen dat verrekend had moeten worden. En dat heeft weer tot gevolg dat beide echtgenoten in beginsel recht hebben op de helft van de waarde van al het aanwezige vermogen! Tot dit vermogen behoren overigens ook de aandelen van een directeur grootaandeelhouder.

Wettelijk vermoeden ontkrachten

Natuurlijk is er ook ruimte om het wettelijke vermoeden weer te ontkrachten. Degene die daar het meest belang bij heeft, zal dan wel moeten bewijzen dat (een deel van) het vermogen niet is ontstaan uit te verrekenen inkomen, maar bijvoorbeeld is verkregen uit een erfenis of al vóór het huwelijk aanwezig was. Dat is toch wel een minder comfortabele positie, want er is altijd een risico dat er niet voldoende bewijsstukken voorhanden zijn. Bovendien kan het nodig zijn om hierover te procederen, met alle kosten van dien.

Hulp nodig bij echtscheiding of vragen over verrekenbeding?

Jaarlijks verrekenen is dus een must, hoe onromantisch en ongezellig dit ook is! En vervolgens is het natuurlijk belangrijk om de verrekening goed schriftelijk vast te leggen.

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen over huwelijkse voorwaarden en een periodiek verrekenbeding? Ben je op zoek naar een advocaat of mediator die je kan helpen bij de afwikkeling van de echtscheiding? Neem dan nu contact op met de specialisten van de sectie Familierecht. Wij staan voor je klaar en helpen je graag!

Ik ga contact opnemen!

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

55 reacties op “Getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Vergeet niet te verrekenen!”

  • Beste Peter,

   Gelukkig komt die bescherming niet in gevaar. Het is niet zo dat de partner aansprakelijk wordt voor de schulden als er niet verrekend is, er ontstaat dan ook geen aanspraak van schuldeisers op het privévermogen van de partner.

   Wel kan door het achterwege laten van de verrekening het vermogen van de echtgenoot met schulden hoger zijn dan als er wel verrekend zou zijn, hetgeen natuurlijk in het voordeel van de schuldeisers is. Dit is alleen voordelig voor de schuldeiser als de echtgenoot met schulden ook de meest verdienende partner is. Als er wel verrekend wordt, dan zal die echtgenoot immers geld aan de partner moeten betalen.

   Helaas geldt bovenstaande niet als er sprake is van een faillissement. Als er niet verrekend is, dan zal dit tot gevolg hebben dat ook het privé vermogen van de partner in de boedel valt.

 1. Ook wij hebben nooit verrekend binnen ons huwelijk. Nu zijn we richting een echtscheiding en vraag ik me af:

  Moet er dan alsnog over de voorgaande jaren afgerekend worden of mag je, als je daar beide mee akkoord bent, het nu nog overgebleven vermogen samen verdelen als zijnde een finale verdeling. (voor het huwelijk was er van beide kanten geen vermogen en/of erfenis)

  Gonneke

  • Beste Gonneke,

   Bedankt voor uw vraag!

   U en uw partner mogen tijdens de echtscheiding samen afspraken maken over het vermogen en die afspraken mogen afwijken van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Het is wel goed om te weten dat er soms fiscale consequenties verbonden kunnen zijn als er afspraken worden gemaakt die afwijken van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Het is dus wel verstandig om de afspraken goed te laten checken en vast te leggen, zodat nadelige fiscale gevolgen zo veel als mogelijk vermeden kunnen worden.

   Overigens leidt het alsnog verrekenen tot een vergelijkbaar resultaat. De wet geeft namelijk aan dat bij echtscheiding de waarde van al het aanwezige vermogen verdeeld moet worden, als er tijdens het huwelijk niet verrekend is. Door verdeling van de waarde van het aanwezige vermogen wordt dus alsnog uitvoering gegeven aan de verrekening.

   Ik hoop uw vraag hiermee voldoende beantwoord te hebben!

 2. goedemorgen

  mijn exman en ik hebben huwelijkse voorwaarden opgesteld waarin er GEEN gedeelde goederen schulden of wat dan ook is. Tijdens het huwelijk hebben wij geen gezamelijke huishouding gevoerd,er heeft geen verrekening plaatsgevonden en ook hadden wij geen geld over om te sparen. wij hadden ieder ons eigen adres en kosten die per woning hoorden. We hebben nooit geld naar elkaar gestort of elkaars rekeningen betaald en nooit een en/of gezamelijke rekening gehnomen.We hebben alleen onze eigen boodschappen en energie en telefoonkosten etc betaald NOOIT kruislings geld betaald aan rekeningen of elkaar.
  we zijn gescheiden met ingeschreven convenant vooraf inhoudende finale kwijting en ieder zijn schulden voor zich…

  Mijn exman heeft tijdens het huwelijk zonder mijn toestemming een creditcard alleen op zijn naam genomen om zijn borg voor de huur te betalen. De rest van het geld heeft hij gewoon uitgegeven aan zijn eigen wasmachine etc en aan rotzooi kopen.

  Kan een deurwaarder achteraf die schuld van de kreditkaart alsnog bij mij innen??

  in het kort:
  huwelijkse voorwaarden gescheiden huishoudens gescheiden inkomens en uitgaven. een van de twee doet een persoonlijke lening voor zijn eigen huurwoning, kan een deurwaarder na scheiding met finale kwijting TOCH de schuld van mijn ex bij MIJ komen eisen?

  met vriendelijke groeten wendy

  • Beste Wendy,

   Bedankt voor uw vraag.

   Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, zou ik de huwelijkse voorwaarden moeten nalezen. Indien u dat wenst, dan kunt u de huwelijkse voorwaarden scannen en per e-mail toezenden aan mij (avg@ak-advocaten.eu). Uitgaande van de informatie die u nu geeft, is alleen uw ex-man aansprakelijk voor de schuld. Daarbij is wel van belang dat u niet meegetekend heeft voor de schuld. Indien wel ook uw handtekening op de schuldovereenkomst staat, dan bent u mede aansprakelijk voor de schuld en mag de deurwaarder de schuld bij u innen.

 3. Beste,

  Begrijp ik goed dat alleen het vermogen wordt meegenomen in de finale verrekening als er nooit periodiek verrekend is? En dus niet de schulden. Mijn (bijna) ex heeft flinke schulden (creditcard op zijn naam, Rekening Courant schuld waarvoor ik niet getekend heb), maar ook een bedrijf opgebouwd, waarin de winst is toegevoegd aan de reserves.

  Mijn ex wil in de boedelscheiding de schulden in mindering brengen op het vermogen. Mag dat?

 4. Beste,
  Vraag: het is bij mij zo dat ik tijdens ons huwelijk twee erfenissen heb gekregen welke beschermt zijn door de testamenten. Hiervan heb ik de bewijzen nog. Van dit geld heb ik een gedeelte gebruikt voor het opknappen van onze gezamenlijke woning. Nu gaan we scheiden. Mag ik de beide erfenissen volledig buiten de verdeling houden of alleen het bedrag wat er nu nog aanwezig is?
  Groeten, Marjan.

 5. Geachte Mw.van Ginderen.

  In onze huwelijkse voorwaarden staat : “bij gebreke waarvan het recht op verrekening valt”.Wil dit zeggen dat ik inderdaad met lege handen achterblijf,terwijl mijn man een flink vermogen op heeft kunnen bouwen?

 6. Ik ben ook op huewelijkse voorwaarden getrouwd met n jaarlijks verrekeningsbeding, maar dat is nooit jaarlijks uitgevoerd.
  Wel heeft mijn man de grotere uitgaven (vakanties …) volledig betaald.
  Maar in de voorwaarden wordt ook n “koude” uitsluiting genoemd.
  En ook wij hadden voor ons huwelijk (1996) geen groot vermogen en/of erfenis.

  Wat hebben deze 2 genoemde voorwaarden voor gevolgen?

 7. Geachte mevrouw van Ginderen,

  U geeft aan dat verrekening ‘niet aan de orde’ is als er (uit het netto arbeidsinkomen) niet is gespaard tijdens het huwelijk. Mijn man heeft tijdens het huwelijk zijn bedrijf goed verkocht. De opbrengst zit nu in zijn Beheer B.V. en is flink vermeerderd door het geld te beleggen. Wij hebben niet gespaard, wel vaak bijgestort op onze gezamenlijke rekening uit de Beheer B.V. en verder zoals zovelen nooit uitvoering gegeven aan het verrekenbeding in onze huwelijkse voorwaarden. Geldt in dit geval dan niet de regel dat:
  “wordt vermoed, dat al het vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is, is ontstaan uit inkomen dat verrekend had moeten worden. En dat heeft weer tot gevolg dat beide echtgenoten in beginsel recht hebben op de helft van de waarde van al het aanwezige vermogen! Tot dit vermogen behoren overigens ook de aandelen van een directeur groot-aandeelhouder”.

  Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

 8. Beste Mariska,

  U geeft terecht aan dat in de wet is opgenomen dat wordt uitgegaan van het vermoeden dat al het aanwezige vermogen is ontstaan uit inkomen dat verrekend had moeten worden en dat al het aanwezige vermogen bij het einde van het huwelijk dus alsnog met elkaar verrekend moet worden. Het is dan aan diegene die er belang bij heeft om te stellen en te bewijzen dat bepaalde vermogensbestanddelen buiten de verrekening moeten blijven, omdat dit is verkregen uit privé gelden (zijnde geen overgespaarde inkomsten), als daar sprake van zou zijn.

  Met vriendelijke groet,

  Sanne Odekerken

 9. Beste Mariska,
  Wij zijn tijdens ons huwelijk overgegaan op huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding met ook een verjaring van aanspraak indien er niet jaarlijks afgerekend zou zijn. Het vermogen dat op mijn naam staat is ontstaan uit onroerend goed deals die ik gedaan heb met ook de hypotheken destijds alleen op mijn naam. het betrof bedrijfsonroerend goed dat ik verhuurde. wij hebben niet alle jaren verrekend, moeten we nu bij een scheiding toch alles in 2 delen?
  in afwachting van uw reactie,
  met vriendelijke groet,
  Willem

 10. Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd. Mijn man kreeg jaarlijks giften van 75.000 van zijn ouders. Er zijn geen uitsluitingsclausules. De ouders hebben altijd mondeling gezegd dat het bedrag voor ons beiden bedoeld is, ook maakte hij de helft van de gift over naar mijn rekening. De laatste gift is midden 2014. Ik verlaat het huis midden 2014. Ten tijde ik het huis verlaat en de peildatum van het geding gaat hij als een gek alle rekeningen opmaken, hij jaagt er ruim 100.000 doorheen wat zelfs leidt tot negatieve saldo’s eind 2015 (peildatum). Hij geeft mij helemaal niets. Hij wil zelfs dat ik meebetaal aan de schenkingsbelasting 2014. Mijn vraag is kan dit zomaar?
  Met handen in het haar zie ik alle schulden en huis onder water tegemoet.

  Met vriendelijke groet,
  Petra

  • Beste Petra,

   Wat een vervelende situatie!

   U geeft aan dat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd. Tot het vermogen van de gemeenschap behoren alle goederen en schulden die aanwezig waren op het moment van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. Dat vermogen moet tussen u beiden gedeeld worden en die schulden moeten in beginsel door u beiden worden gedragen, ongeacht door wie welke schulden zijn gemaakt of gelden zijn opgemaakt vóór indiening van het verzoekschrift.

   Een uitzondering op bovenstaande is wel mogelijk, namelijk indien binnen 6 maanden voor indiening van het echtscheidingsverzoek een van de echtgenoten lichtvaardig schulden heeft gemaakt of goederen van de huwelijksgemeenschap heeft verspild. In dat geval moet die echtgenoot de aangerichte schade aan de gemeenschap vergoeden (zie artikel 1:164 BW). Mogelijk dat u op basis hiervan een deel van het geld kunt terugvorderen bij uw ex-partner? Let wel: de periode is dus wel beperkt tot 6 maanden voor indiening van het verzoek. Bovendien zal de rechter moeten vaststellen wat de schade is en welk bedrag uw ex-partner moet voldoen en moet het voor uw ex-partner ook mogelijk zijn om de schade te betalen. Uw advocaat kan u hierin verder begeleiden.

   Alle schulden die na het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding zijn ontstaan, komen enkel voor rekening van degene die de schuld is aangegaan. Indien uw ex-partner dus nadien schulden is aangegaan, dan komen die schulden dus enkel voor zijn rekening.

   De schenkingsbelasting 2014 is een schuld die ziet op de schenking van 2014. De schenking is waarschijnlijk nog ontvangen vóór indiening van het echtscheidingsverzoekschrift. Dat betekent dat zowel de schenking als de schuld in de huwelijksgemeenschap vallen en de schenkingsbelasting ook mede voor uw rekening komt (ongeacht wie de schenking heeft opgemaakt). Eventueel kunt u dus op basis van artikel 1:164 BW proberen om een deel van het opgemaakte geld van de schenking terug te vorderen.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 11. Beste Anoeska,
  Ik zal kijken wat ik kan bewerkstelligen en of artikel 1:164 iets kan uitmaken. Het vervelden is dat hij daarvoor al begonnen is met opmaken. Als het allemaal niet lukt zal ik contact met u opnemen en kijken of u mij verder kunt helpen.
  Nogmaals dank voor uw uitgebreide uitleg!

 12. Een Russische vriendin van ons zit in de verschrikkelijke situatie dat haar Nederlandse echtgenoot, toen ze op bezoek was in Rusland, echtscheiding aanvroeg. Nu kan ze zelfs het huis niet mee in, waar al haar spullen en die van haar zoon nog liggen.

  Ze is getrouwd op huwelijkse voorwaarden, waarbij in het contract gesteld wordt:
  – zij achten een gespecificeerde opgave van de thans aan ieder van hen of aan hen gezamenlijk toebehorende roerende zaken en rechten aan toonder niet nodig.
  -Partijen stellen geen prijs op opname van enige verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden.

  Is ze door deze bepalingen nu vrijwel rechteloos?

 13. Welke termijn geldt als je erachter komt dat er nooit geen verrekening heeft plaatsgevonden en dat de echtscheiding inmiddels is ingeschreven per 15 juni 2015?

  • Beste Roelof,

   Ook na de echtscheiding kan er nog aanspraak worden gemaakt op verrekening (mits er in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding was opgenomen uiteraard). Het is juist dat dit niet tot in lengte der dagen kan. Er kan in ieder geval nog gedurende 3 jaren na inschrijving van de echtscheiding aanspraak worden gemaakt op verrekening (dus tot 15 juni 2018). Deze termijn kan ook nog wat langer zijn, maar dat is afhankelijk van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden en de datum van indiening van het echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank destijds.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 14. Hoi Anoeska, vraagje, wanneer er in HV is bepaald dat bijvoorbeeld uitsluitend het huis tot huwelijksgemeenschap behoort en er geen verrekenbeding is opgenomen, houdt dit dan volledig koude uitsluiting in. Met andere woorden tijdens huwelijk hoeft niet geen verrekening plaats te vinden en er ontstaat tijdens huwelijk nooit een gemeenschappelijk vermogen?

  • Beste Verite,

   Er is in dat geval geen sprake van een koude uitsluiting. Immers, het huis is dan gemeenschappelijk en moet bij ontbinding van het huwelijk verdeeld worden. Voor wat betreft het overige vermogen geldt dan wel dat er niet verrekend hoeft te worden.

   Overigens kan er ook bij een volledige koude uitsluiting wel gemeenschappelijk vermogen ontstaan, bijvoorbeeld doordat vermogen toch gezamenlijk is aangeschaft. Dit staat dan los van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Zo kan een huis toch gezamenlijk worden gekocht. Denk ook aan bankrekeningen of polissen die op beider naam staan. Gemeenschappelijk vermogen moet dan bij ontbinding van het huwelijk wel verdeeld worden.

   Om die reden adviseer ik u, indien gewenst, om uw concrete situatie en de huwelijkse voorwaarden voor te leggen aan een advocaat in uw regio. Die kan een beter advies geven over hetgeen in uw situatie geldt.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 15. Beste Anouska, hoe moet er worden afgerekend bij waardevermeerdering van het huis? Is dat huidige waarde-hypotheek of aanschafwaarde. Mijn man geeft een eigen zaak en een lening afgesloten bij zijn ouders waar ik niets van af wist. Ook een hoge rekening courant waarvan ik niets afwist. Doen deze schulden mee in de bepaling van de hoogte can de intensieke waarde can het bedrijf ondanks dat ik er niets can afwist en niet voor getekend heb?

  • Beste heer/mevrouw Kolff,

   Bedankt voor uw vraag. De beantwoording daarvan hangt echter sterk af van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden en de situatie gedurende het huwelijk. Omdat ik uw huwelijkse voorwaarden niet ken en niet op de hoogte ben van de situatie tijdens het huwelijk, kan ik ook uw vraag niet beantwoorden. Ik adviseer u om uw situatie en huwelijkse voorwaarden voor te leggen aan een advocaat in uw regio, die u van advies kan voorzien.

   Ook uw vraag omtrent de schulden hangt af van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Het maakt daarbij in de regel niet uit of u wel of niet op de hoogte was van de schulden. Echter, of de schulden voor u van belang zijn, hangt dus weer af van de huwelijkse voorwaarden en de concrete situatie.

   Het spijt mij dat ik u niet concreter kan berichten.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 16. Beste Anoeska,

  Ik ben onder huwelijkse voorwaarden getrouwd en wil graag elk jaar netjes vastleggen welke bezittingen gemeenschappelijk zijn. In de huwelijkse voorwaarden zijn bepaalde zaken (zoals aandelen bedrijf, eigendom bedrijf (een auto) en erfenissen) uitgesloten. Ik wil dit graag anders vastleggen (bijvoorbeeld dat de auto 50/50 is). Op welke manier kunnen we dit rechtsgeldig doen? Is het voldoende om zelf een lijstje te maken, te printen en te ondertekenen? Of komt hier een notaris aan te pas?

  Met vriendelijke groet,

  Jeremy

  • Beste Jeremy,

   Een wijziging van de huwelijkse voorwaarden kan alleen ook bij huwelijkse voorwaarden en moet dus via de notaris.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 17. Hallo Anoeska,
  Wij hebben 18 jaar geleden HV op laten maken met tussentijds verrekenbeding en bij overlijden finaal verrekenbeding. Het huis is daarin genoemd als zijnde van mijn man (is ook papier zo). We hebben overigens nooit tussentijds verrekent en willen dat ook niet meer. We zijn dus als in het in gemeenschap van goederen gehuwd maar wel met HV. Nu willen we het huis wat op naam staat van mijn man verkopen en het geld komt op onze gezamenlijke rekening. Is dit een probleem cq wordt dit als schenking gezien? Dank alvast voor je reactie.

 18. Beste Inge,

  Uw vraag betreft met name een fiscaal advies, namelijk of de Belastingdienst een schenking ziet in de storting van de verkoopopbrengst op de gemeenschappelijke rekening. Ik ben echter alleen deskundig op het gebied van familierecht en niet ook op fiscaal terrein. Ik adviseer u dus om uw vraag voor te leggen aan een fiscalist.

  U kunt ook overwegen om de huwelijkse voorwaarden om te zetten naar een gemeenschap van goederen, voor de verkoop van de woning. Dit zal wel via de notaris moeten. De notaris kan u hierover verder informeren en ook aangeven of de belastingdienst in de aanpassing van de huwelijkse voorwaarden een schenking ziet.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

 19. Hallo Anoeska
  Mijn dochter is ruim 12 jaar getrouwd op HV, maar hebben nooit het periodieke verrekenbeding uitgevoerd.
  Zij wil nu een “vaststellingsovereenkomst” over de afgelopen jaren opstellen (dus reparatie verrekenbeding).
  Mijn vraag is dan ook: Welke zaken moeten in een vaststellingsovereenkomst worden berekend en eventueel hoe ?
  Alvast bedankt voor je antwoord.
  Louis

  • Beste Louis,

   Mijn excuses voor mijn wat latere reactie.

   In de regel wordt in een vaststellingsovereenkomst opgenomen hoe er alsnog verrekend wordt en wie welk bedrag aan de ander verschuldigd is (en eventueel hoe dit wordt betaald of, als er nog niet wordt betaald, er rente is verschuldigd over dit bedrag). Met andere woorden: in de vaststellingsovereenkomst leg je vast dat er alsnog verrekend wordt en hoe die verrekening wordt uitgevoerd.

   Ik kan op voorhand niet aangeven hoe die verrekening eruit zou moeten zien, omdat die van een aantal factoren afhankelijk is, zoals de inhoud van de huwelijkse voorwaarden, het vermogen, de inkomsten en uitgaven over de afgelopen jaren etc.

   Wel is van belang dat een vaststellingsovereenkomst bindend is en wordt gesloten met als doel om onzekerheid of een geschil over hetgeen tussen partijen volgens het recht geldt, te beëindigen/voorkomen. Dit zorgt ervoor dat een vaststellingsovereenkomst niet vernietigd kan worden, als later bijvoorbeeld blijkt dat de inhoud (of berekening van de verrekening) onjuist is. Het is in de praktijk dan ook erg lastig om een vaststellingsovereenkomst van de baan te krijgen.

   Ik adviseer uw dochter dan ook om zich voor het sluiten van de vaststellingsovereenkomst goed te laten adviseren over haar rechten, door een advocaat. Die advocaat kan dan ook kijken naar de tekst van de overeenkomst en de berekening van de verrekening.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 20. Hallo Anoesja,

  Wij zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. We hebben alleen gemeenschap van inboedel, gemeenschappelijke bankrekening en woonhuis met hypotheekschuld. Verder is elke andere gemeenschap van goederen uitgesloten. Er staat geen verrekenbeding in. Wel een artikel dat zegt dat:
  De echtgenoten in nader onderling overleg bepalen hoeveel ieder van hun inkomen zullen bijdragen in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding
  En
  Indien de echtgenoten in onderling overleg niet samenwonen worden de kosten van de afzonderlijke huishoudens gedragen op de wijze als in vorige alinea (lid1).

  Dat overleg is er nooit geweest. Alles ging in de gemeenschappelijke pot.

  Mijn vragen zijn:
  Nu wij uit elkaar zijn en zij bij haar vader inwoont, en dus geen woonlasten heeft, wie moet dan wat bijdragen aan de kosten?
  Wat kan er nog verrekend worden, of is omdat wij nooit bepaald hebben wie wat moet bijdragen er eigenlijk sprake van gemeenschap van goederen? En is al ons vermogen, ook van voor het huwelijk, gemeenschappelijk vermogen?
  Wij zijn vijf jaar bij elkaar, waarvan de laatste anderhalf jaar getrouwd. Kan er nog iets uit de voorhuwelijkse periode verrekend worden?
  Ik hoor graag uw mening hierover.
  Alvast bedankt,
  Bob

 21. Beste Anouska,

  Dank voor de uitvoerige blog, zeer leerzaam!

  Getrouwd met HV, scheiding onderweg. Koude uitsluiting, in HV alleen sprake van periodieke verrekening, met sub-artikel dat het recht tot het vorderen van te veel bijgedragen kosten in de huishouding vervalt na 1 kalenderjaar, maar ook de bepaling dat het recht tot verrekenen vervalt tot 3 jaar na ontbinding. Zoals zovelen is er nooit periodiek verrekend; het zal dus aankomen op een finale verrekening. Hierover is in de HV echter geen artikel opgenomen.

  Bijdragen aan de kosten van de huishouding zijn altijd betaald uit arbeidsinkomsten, waarbij de verhouding van de bijdragen tijdens het huwelijk 70-30 was. Kan de partner die het meeste bijdroeg tijdens het huwelijk bij een finale verrekening alsnog een vordering neerleggen bij de andere partner ter compensatie, of betreft het alleen het op dat moment bestaande vermogen?

  Ik lees hierover verschillende tegenstrijdige berichten.

 22. Beste Anoeska,

  Ik zit in een situatie dat mijn man volgens mij aanstuurt op een scheiding (in eerste instantie alleen op papier om andere redenen). Wij hebben destijds (1997) vrij standaard huwelijkse voorwaarden opgesteld met een jaarlijks verrekenbeding. Wij hebben in de jaren echter nooit verrekend.

  Ik heb toen er kinderen kwamen ongeveer 10 jaar voor de kinderen gezorgd en hij voor het inkomen, waarna ik in een van de BV’s in loondienst ben getreden.

  Nu wil mijn man ineens alles opnieuw op papier zetten in een vaststellingsovereenkomst. Hierbij wil hij zijn BV’s (is hij 100% eigenaar van, maar zijn tijdens ons huwelijk ontstaan), het daaronder vallende onroerend goed (deels aangekocht na ons huwelijk), zijn privé spaarrekening, een bedrag dat hij uit eigen zak in de verbouwing van onze gezamenlijke woning heeft gestoken en een collectie bijzondere horloges uitsluiten van de gemeenschap. Wat betekent dit voor mij in het geval van een scheiding? Kan zomaar een nieuwe lijst worden vastgesteld, ook als die wettelijk gezien tegen de HV ingaat? Wat zijn de gevolgen voor mij als ik deze lijst bij de notaris mede laat vastleggen?

  Ik wil geen conflict, maar merk dat hij bezig is zijn bezit (of wat hij als alleen van hem beschouwt) veilig te stellen. Wat is mijn recht in dit geval?

  Dankjewel voor jouw reactie,
  Jeanet

 23. Beste,

  Bij ons in de familie is er sprake van een erfenis, alleen is waarschijnlijk nu de belastingdienst niet akkoord vanwege het niet naleven van de huwelijkse voorwaarden.
  Kan dat zomaar?
  Dit kan namelijk grote gevolgen hebben voor onze gekochte woning.

  David

 24. Beste,

  Je schrijft terecht dat er jaarlijks verrekend moet worden, ook wij hebben dit in onze huwelijkse voorwaarden laten opnemen afgelopen jaar. Wat en hoe doe ik dit verrekenen op een juridisch correcte manier? Wat zet ik op papier? Zijn hier onderleggers voor om te gebruiken?

  Suzan

 25. hallo,
  we zijn onder huwelijkse voorwaarden met algehele koude uitsluiting getrouwd omdat mijn vrouw schulden uit het verleden heeft. Nu is er een deurwaarder die hier geen genoegen mee neemt omdat hij beslag op roerende goederen van mijn vrouw wil doen. Mijn vrouw is berooid bij me gekomen met kleren en wat kleine bezittingen. Ze heeft een wao uitkering en geen inkomen. Heb contact op genomen met de deurwaarder met de vermelding dat alle goederen in de woning van mij zijn. Daar neemt hij geen genoegen mee. De bewijslast ligt nu bij mij. Is dit werkelijk zo. Moet ik hem toelaten in de woning ?

 26. Mijn zoon (nederlandse nationaliteit) gaat trouwen met een colombiaans meisje. Zij heeft vermogen in onroerend goed in colombia en wil dit buiten het huwelijk houden ook eventuele schenkingen moeten buiten het huwelijk blijven. Dit geldt dus ook voor mijn zoon dat vermogen opgebouwd voor het huwelijk buiten het gezamenlijk vermogen moet blijven. Ook schenkingen in de toekomst moeten buiten het huwelijk blijven.

  Om het verhaal nog ingewikkelder te maken. Zij is dus colombiaans en mijn zoon is Nederlands en ze trouwen in Israel.

  Hoe kan dit het beste geregeld worden? Moet dit geregeld worden in Colombia of in Nederland of in Israel? is er een voorbeeld akte hoe het opgesteld moet worden?

  Ik hoop dat iemand mij kan helpen.

  Joey

 27. Beste Anoeska,

  Wij zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd met koude uitsluiting.Wij hebben nooit verrekend. Bij scheiding zou er een verdeling van vermogen zijn van 70 % man en 30 % vrouw.
  Mijn man heeft een eenmanszaak en enorme schulden bij leveranciers en belastingdienst waar ik nooit voor getekend heb en op zijn naam staan. De schulden zijn dus veel hoger dan het vermogen. Nu gaan wij scheiden en wil ik het volgende vragen:
  1. Hoe is de situatie bij scheiding zonder verrekening voor wat betreft vermogen en schulden waarbij er dus meer schulden zijn dan vermogen.
  2. Als mijn man de schulden na scheiding niet kan betalen aan belastingdienst en schuldeisers, kunnen zij dan bij mij vorderen, of
  kijkt men dan naar de periode waarin deze schulden gemaakt zijn op wiens naam en zijn dan de huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting bindend?

  Met vriendelijke groet,
  Charlotte van der Velden

 28. Anouska,

  Onze huwelijkse voorwaarden zijn enkel de laatste 4 jr “nageleefd” dwz dat er enkel n zin is opgenomen en getekend dat er geen privé vermogen is ingebracht in het afgelopen jaar.

  In de tussentijd heeft mijn partner serieus vermogen opgebouwd, behaalde winsten zijn telkens terug in de ondernemingen gevloeid terwijl ik nog nooit wen jaarrekening gezien heb…..?! En er privé nauwelijks iets gezamenlijks is opgebouwd.

  Inmiddels zitten we bij n mediator, die aangeeft dat verrekenen gebeurt obv de IB-aangifte. Maar als ondernemer bepaal je je eigen fee en kun je dus eenvoudig je partner en t gezin benadelen.

  Het ziet er nu naar uit dat hij n miljoenenbedrijf heeft opgebouwd terwijl ik voor de kinderen zorgde en parttime slecht verdienende baantjes had… kan dit zomaar?

 29. Hallo Anoeska,
  Wij zijn gehuwd o.b.v. huwelijkse voorwaarden in 2003 en ook hier is jaarlijks niet door ons zelf verrekend. Wel heeft mijn belastingadviseur elk jaar de IB aangifte gedaan met daarop duidelijk vermeld welke vermogens en bezittingen en schulden er zijn en hoe deze zijn verdeeld. Is dit voldoende verrekend? Of wordt hier conform de wetgeving meer verwacht? We zijn sinds jan 2018 in overleg met een mediator i.h.k.v. een echtscheiding.
  Mvgr Peter

 30. Hallo,

  Wij zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd, het pand wat wij bewonen staat op mijn naam. De hypotheek is afgesloten op inkomen van partner, en betaald van gezamenlijke rekening. Ook bij ons heeft er geen jaarlijkse verrekening plaats gevonden. Nu zit er een scheiding aan te komen. Hoe nu verder?
  Alvast bedankt voor uw reactie,
  Lilian

 31. Hallo Anoeska
  My huidige echtgenote welke in 2002 is gescheiden van haar toenmalige echtgenoot staat in de hypotheek acte nog steeds vermeld van het huis dat tijdens haar vorige huwelijk is aangeschaft.
  Dat huis staat op naam van haar ex echtgenoot. Ze was getrouwd op huwelijkse voorwaarden en bij de scheiding is alles door haar ex ingepikt.
  Haar hwuelijk en scheiding zijn uitgevoerd in indonmesie maar de cate is wel in Den Haag ingeschreven.
  Nu blijkt haar naam nog steeds op de hypotheek acte te staan en is ze dus met haar ex aansprakelijk voor eventuele schuld daarvan (ook al is de hypotheek destijds aangegaan op groind van het inkomen van haar ex).
  Haar ex wil niet mee werken om haar van de acte te laten verwijderen.
  Hoe te handelen

 32. Hallo. 10 jaar gelden ben ik gescheiden van mijn ex partner we waren op zHV getrouwd en zij had vermogen ingebracht. De scheiding is 10 jaar gelden ook ingeschreven. Nu wordt het huis verkocht het huis staat nog altijd op beide namen. Er is tevens een verzrkering aan het huis gekoppeld waar zij na vertrek nooit meer premie aan heeft betaald. Nu wil ik de overwaarde en opbrengst van de verzekering 50 50 delen maar zij komt nu terug op de HV en zegt recht te hebben op tevens terugbetaling van het ingebrachte geld. Er heeft nooit verrekening plaats gevonden
  Niet tijdens het huwelijk of scheiding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.