Regel de voogdij over jouw kind na jouw overlijden

31 jul 2022 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

‘Wie zorgt er voor de kinderen als beide ouders (gelijktijdig) overlijden?’ Een niet alledaagse vraag met betrekking tot een situatie waar je het als ouder liever niet over hebt. Toch is het wel belangrijk om over de voogdij na overlijden na te denken. Hoewel we er allemaal vanuit gaan, en zeker ook hopen, dat een dergelijke situatie ons nooit zal overkomen, zijn er spijtig genoeg meerdere voorbeelden aan te halen van situaties waarin beide ouders door het noodlot zijn getroffen. In een dergelijke situatie komt de voogdij over de kinderen plots te ontbreken. De vraag is dan wie de voogdij of het gezag krijgt.

Ik wil meer weten over familierecht

Oude situatie: voogdij regelen na overlijden via testament

Tot 1 april 2014 kon iedere ouder, ook de ouder die niet met het gezag over het kind belast was, bij testament of in een notariële akte bepalen, wie na zijn of haar overlijden voortaan als voogd het gezag over zijn/haar kind zou uitoefenen. In de praktijk bleek echter dat voor veel ouders het benaderen van een notaris, voor het laten opmaken van een testament om in de voogdij te voorzien, een brug te ver was en zij geen voorziening troffen in geval van overlijden. De wetgever achtte dit onwenselijk, en om die reden is er een nieuwe eenvoudige mogelijkheid om dit te regelen in het leven geroepen.

Voogdij na overlijden laagdrempelig regelen

Sinds 1 april 2014 wordt aan juridische ouders een alternatief voor de testamentaire voogdij geboden. Tegenwoordig kunnen zij op een eenvoudige en laagdrempelige manier een voogd aanwijzen. Een ouder, ook de niet met het gezag belaste ouder, kan namelijk met behulp van een online standaard- of schriftelijk formulier zonder tussenkomst van een notaris, in het gezagsregister laten registreren welke persoon of welke twee personen na het overlijden van de ouder(s) als voogd het gezag over zijn/haar kind zal/zullen uitoefenen. Een aanvraag indienen voor het aanwijzen van een voogd kan via de website van de rechtspraak. De voogdij regelen voor je kind(eren) is tegenwoordig dus ook mogelijk via DigiD.

"Een aanvraag indienen voor het aanwijzen van een voogd kan via de website van de rechtspraak. De voogdij regelen voor je kind(eren) is tegenwoordig dus ook mogelijk via DigiD."

Voogdij regelen voor minderjarig kind

Doorgaans zullen ouders in onderling overleg een of twee voogd(en) aanwijzen. Mochten de ouders hierover echter geen overeenstemming hebben, dan staat het hen vrij om beiden afzonderlijk een of twee voogd(en) aan te wijzen. Overlijden de ouders vervolgens gelijktijdig? Dan is het de rechter die de knoop door hakt en een voogd benoemt. Overigens kan het, gelet op het feit dat er nu meerdere mogelijkheden naast elkaar bestaan, voorkomen dat zowel bij testament als door aantekening in het gezagsregister in het gezag na overlijden is voorzien. In dat geval is de meest recente registratie bepalend.

Wanneer start de voogdij na het overlijden?

Het aanwijzen van een voogd door een ouder, leidt voor de aangewezene echter niet tot de verplichting om ook daadwerkelijk in de voogdij te voorzien. Indien de gezagdragende ouders overlijden, zal degene die als voogd is aangewezen de voogdij binnen veertien dagen moeten aanvaarden door het afleggen van een verklaring bij de rechtbank. Wordt de voogdij niet (tijdig) aanvaard, dan zal de rechtbank ambtshalve een voogd benoemen waarbij de voorkeur van de ouder(s) zoveel mogelijk wordt gevolgd. Gelet op het voorgaande, is ons advies om het voornemen om een bepaald persoon als voogd aan te wijzen, altijd met de persoon in kwestie te overleggen. Hiermee verklein je de kans op ongewenste situaties na overlijden.

Hulp nodig bij het regelen van de voogdij voor je kinderen?

Heb je vragen over de voogdij van jouw kind(eren) na jouw overlijden? Of ben je op zoek naar juridisch advies over familierecht? Neem dan contact op met de advocaten van AK uit Etten-Leur. Onze familierecht advocaten staan voor je klaar en helpen je graag verder!

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.