Handelsnaam tegen handelsnaam

22 nov 2021 Ondernemingsrecht Yannick Willems

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Conflicten over het gebruik van handelsnamen; ze komen met enige regelmaat voorbij. Met name wanneer het gaat om handelsnamen die erg op elkaar lijken. Wat kun je in een zo’n geval doen? In dit blog zal ik ingaan op die vraag, maar voordat ik die zal beantwoorden, zal ik uiteenzetten wat een handelsnaam is en hoe deze tot stand komt.

Definitie en ontstaan

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven, aldus de Handelsnaamwet (hierna ook: ‘Hnw’). Die definitie bevat drie vereisten, namelijk dat er sprake is van:

  • een naam
  • een onderneming
  • drijven onder

Voldoet de handelsnaam aan de hierboven genoemde vereisten, dan ontstaat het recht op de handelsnaam. Een inschrijving in bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is daarvoor niet vereist.

Naam en onderneming

De Hnw schrijft niet voor wat onder de begrippen ‘naam’ of ‘onderneming’ moet worden verstaan. Ten aanzien van de naam geldt dat deze gemakkelijk gebruikt moet kunnen worden.

Voor het begrip ‘onderneming’ volgt uit de rechtspraak dat dit voldoende is wanneer er sprake is van een georganiseerd verband dat erop is gericht om materieel voordeel te behalen. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal om die reden altijd een onderneming zijn in de zin van de Hnw.

Tot slot dient de handelsnaam door de onderneming te worden gebruikt door met de naam naar buiten toe te treden. Het gebruik kan op verschillende manieren. Gedacht kan worden aan briefpapier of ander drukwerk, in advertenties, telefoongidsen, op prijskaartjes, vervoermiddelen of bijvoorbeeld op verpakkingen.

Inbreuk op een handelsnaam

De Hnw beschermt de oudste gebruiker van een handelsnaam tegen het gebruik van dezelfde of een nagenoeg gelijke naam door een ander. Die bescherming bestaat slechts wanneer er door het gebruik van eenzelfde handelsnaam gevaar voor verwarring ontstaat bij het publiek.

Het gevaar op verwarring bestaat wanneer het relevante publiek de betrokken ondernemingen met elkaar dreigt te verwarren of associëren. Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn onder meer:

  • de plaats van vestiging
  • het karakter van de vestigingsplaats
  • de aard van de onderneming

Optreden tegen inbreuk

Tegen een inbreuk kan worden opgetreden. Zo kan de rechter worden verzocht om de onderneming die inbreuk maakt te verbieden de handelsnaam te gebruiken.

Daarnaast is het mogelijk om wijzigingen van de handelsnaam te verzoeken.

Hulp nodig?

Heb je een vraag, wil je meer weten over dit onderwerp of wil je dat ik met je meedenk over een handelsnaam? Neem contact op met mij of één van mijn collega’s van de sectie Ondernemingsrecht.

Over de blogger
Yannick Willems

Yannick is gespecialiseerd in het vastgoed- en ondernemingsrecht. Hij heeft ervaring met het opzetten van samenwerkingen en ondernemingen, maar houdt zich ook bezig met conflicten binnen ondernemingen.

Meer artikelen van Yannick Willems

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.