(H)eerlijke overwinning zorginstelling op bank

16 nov 2015 Ondernemingsrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Het gaat niet aan dat je als advocaat een gewonnen zaak "van de daken schreeuwt". Noblesse oblige, en een verloren zaak zwijg je normaliter ook het liefst zo snel mogelijk dood. Soms is er echter een uitzondering en zo'n uitzondering is bijvoorbeeld het vonnis van de rechtbank Amsterdam van vorige week in een zaak van een door Sylvia Rampaart en mij bijgestane zorginstelling tegen ING Bank.

Renteswap

Voor een grote verbouwing (er wonen bij de instelling ruim 350 meervoudig gehandicapte cliënten en er wordt gezorgd voor ruim 100 dagcliënten) had de zorginstelling in 2009 ruim 30 miljoen euro geleend. Het renterisico had de stichting mede op advies van de bank afgedekt met een zogenaamde renteswap. Een swap is een complex rentederivaat. De zorginstelling dacht dat ze op deze wijze een vaste rente zou gaan betalen. De bank informeerde onze cliënte echter onvoldoende over het feit dat de bank van mening was dat zij een opslag over de rente toch kon verhogen op basis van de overeenkomst; en dat deed de bank ook, ondanks protesten. De opslag steeg in de loop der jaren van 0,8% naar 1,9%. Nou lijkt 1% weinig maar bij 30 miljoen euro praat je toch over 300 duizend euro per jaar. Zeg maar het jaarsalaris van zo'n 6 à 7 cliënt begeleiders. Als zorginstelling moet je dan gaan snijden in je budget !

ING moet terug betalen

De rechtbank Amsterdam was vorige week in een vonnis van maar liefst 20 pagina's glashelder en volgt grotendeels ons betoog: de ING Bank heeft onze cliënte onvoldoende geïnformeerd (schending zorgplicht) en daarnaast was de verhoging in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De bank moet ruim 750 duizend euro terugbetalen en de opslag moet in de toekomst ongedaan worden gemaakt. Een eerste hele snelle inschatting door onze cliënte leert dat het dan ook nog eens om 1,2 miljoen euro gaat dat bespaard wordt de komende jaren.

"Opvallende" motivering bank opslagverhoging

Wat mij van deze zaak het meeste zal bijblijven is de wijze waarop de bank de opslag (en dus ook de opslagverhoging) tijdens een zitting verdedigde: de bank had deze opslag(verhoging) nodig voor de dekking van haar kosten zoals huur en - nu komt ie - personeelskosten… Dus bijvoorbeeld (zo vul ik dat dan maar in) voor de stijging van het salaris van de financieel directeur in november 2014 van 7,5 naar 9 ton (rond de zitting in 2015 al weer verhoogd naar 1,18 miljoen) en de toen spelende salarisverhoging van de bestuursvoorzitter van 1,27 naar 1,63 miljoen… Vindt u het erg als ik het nu maar even niet heb over de bonussen? Met andere woorden: een "enigszins bovenmodale beloning en bonus" van het bestuur ging mede ten koste van de meest hulpbehoevenden in onze samenleving… En nu? Ach, de bank zal er niet van wakker liggen: precies op de dag van de uitspraak maakte ING het resultaat over het derde kwartaal van 2015 bekend: bijna 1,1 miljard Euro……. Ik denk dat het felicitatietaartje met dit vonnis van de bank voor haar eigen relatie en de door haar verzorgde 450 cliënten er dan ook nog wel net af kan… u ook?

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.