Herstel van een inschrijving die niet voldoet aan de knock-outcriteria

07 mrt 2017 Vastgoedrecht Karelijne van Kampen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
In mijn vorige blog legde ik al uit dat aanbestedende diensten regelmatig bepaalde selectiecriteria in de vorm van knock-outeisen aan inschrijvers stellen. Wanneer een inschrijving niet aan deze knock-outeisen voldoet, wordt de inschrijving ongeldig verklaard. Dit was ook het geval tijdens een zaak die in december 2016 speelde in de rechtbank Overijssel. In dit vervolgblog wil ik echter een zaak bespreken waarin een inschrijving die niet voldeed aan de knock-outcriteria toch mocht worden hersteld.

Onvolledig indienen Eigen Verklaring

In december 2016 diende zich nog een dergelijke zaak aan bij de rechtbank Overijssel. Een inschrijver had pagina 4, 5, 7, 8 en 9 van de Eigen Verklaring niet geüpload. In de Eigen Verklaring verklaart een inschrijver dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn en dat de inschrijver voldoet aan de gevraagde geschiktheids- en selectiecriteria. Om deze reden had de aanbestedende dienst de inschrijving ongeldig verklaard. De inschrijver was het hier niet mee eens en spande een kort geding aan.

Geen uitdrukkelijke vermelding over volledig uploaden Eigen Verklaring

De rechter oordeelt dat uit de toelichting bij de selectie-eis blijkt dat de Eigen Verklaring naar waarheid moet worden ingevuld. Ook blijkt dat de Eigen Verklaring moet worden ondertekend en geüpload. De aanbestedende dienst stelt daarbij dat de Eigen Verklaring volledig moet worden geüpload. Wanneer de Eigen Verklaring niet volledig wordt geüpload, leidt dit volgens de aanbestedende dienst tot uitsluiting en ongeldigverklaring van de inschrijving. De rechter is het hier niet mee eens. Volgens hem is niet uitdrukkelijk vermeld dat de Eigen Verklaring volledig moet worden geüpload. Dat de selectie-eis door de aanbestedende dienst is aangemerkt als een knock-outeis maakt dit volgens de rechter niet anders. De inschrijver heeft immers een groot gedeelte van de Eigen Verklaring geüpload en daarin verklaard dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. Hij voldoet dan ook aan de gestelde geschiktheids- en selectie-eisen.

Onvolledig uploaden gebrek dat kan worden hersteld

Het niet volledig uploaden van de Eigen Verklaring kan volgens de rechter niet met uitsluiting worden gesanctioneerd. De aanbestedende dienst had het niet volledig uploaden van de Eigen Verklaring, daarom moeten beschouwen als een gebrek dat kan worden hersteld. Door de mogelijkheid tot herstel te bieden, blijft de aanbestedende dienst volgens de rechter binnen de voorwaarden van de vaste jurisprudentie. De inschrijving wijzigt namelijk niet inhoudelijk.

Pragmatische aanpak van de rechter

De rechter gaat vervolgens heel pragmatisch te werk en stelt dat de pagina’s 4, 5, 7, 8 en 9 van de Eigen Verklaring die de inschrijver niet had geüpload ook geen invloed hebben op de gunningsbeslissing. Hij oordeelt:
  • Pagina 4 en 5 hebben betrekking op niet-Europese aanbestedingen, terwijl het in dit geval gaat om een Europese aanbesteding.
  • Pagina 7 en 8 bieden ruimte voor een toelichting van de inschrijver indien hij niet voldoet aan de uitsluitingsgronden en eisen. De rechter oordeelt echter dat de inschrijver wel aan de uitsluitingsgronden en eisen voldoet. Deze pagina's hoefde de inschrijver dus niet in te dienen.
  • Pagina 9 van de Eigen Verklaring gaat over eisen met betrekking tot een beroep op derden. Volgens de rechter heeft de inschrijver zelfstandig ingeschreven. Om die reden hoefde hij deze pagina niet in te vullen.
De rechter oordeelt dat de inschrijver de ontbrekende pagina’s van de Eigen Verklaring kan uploaden zonder daarop zelf nadere gegevens te vermelden. Onder deze omstandigheden is het volgens de rechter disproportioneel om de inschrijver geen herstelmogelijkheid te bieden.

Algemene conclusie

Deze zaak bewijst dat het nagaan van een herstelmogelijkheid zeker zijn vruchten kan afwerpen. Uit de in mijn blogs besproken zaken blijkt dat de mogelijkheid tot herstel afhankelijk is van wat hierover in het aanbestedingsdocument staat vermeld. Let wel op dat als u uw inschrijving wilt herstellen, u snel zult moeten handelen. De bezwaartermijn en termijn voor een kort geding is namelijk slechts 20 dagen na ontvangst van uitsluiting of een ongeldigheidsverklaring!

Over de blogger
Karelijne van Kampen

Aanbestedingen en staatssteun vormen een niche binnen het vastgoedrecht, maar zijn niet beperkt tot vastgoed.

Meer artikelen van Karelijne van Kampen
Karelijne-van Kampen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.