Het jaar van de waarheid voor de bouw

18 dec 2019 Nieuwsbrief AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Wat is nu de stand van zaken en wat is al wel en wat nog niet aangenomen door de Eerste Kamer? In deze blog staat Peter de Haan stil bij de nieuwe stikstofregelgeving en de grootste wijzigingen in het bouwrecht ooit!

Dit gebeurde er het afgelopen jaar

Bouwers willen bouwen. Dat is hard nodig ook, nu er een groot woningtekort is in Nederland. Tot halverwege dit jaar was de vergunningverlening een noodzaak, die soms voor vertragingen zorgde, maar ook niet meer dan dat. Na een uitspraak van de Raad van State in mei over stikstof en de invoering van een norm voor PFAS is dit allemaal veranderd. Gelukkig hebben wij dit jaar in onze vastgoedpraktijk – met wat juridische hulp – nog geen zaken gehad, die vanwege stikstof of PFAS niet de eindstreep haalden. Dat doet er niet aan af dat beide de bedrijfsvoering van veel bouwbedrijven serieus in gevaar brengen. Hoewel de nieuwe PFAS-norm acht keer zo hoog ligt, is deze nog steeds niet werkbaar. Merkwaardig overigens om een norm vast te stellen zonder eerst onderzoek te doen naar de werkbaarheid. En ook staat niet vast dat de Eerste Kamer de spoedwet aanpak stikstof aanneemt. Overigens is in die wet geen nieuwe drempelwaarde opgenomen. Zonder die drempelwaarde is onduidelijk hoeveel stikstoftoename door bouwprojecten bij beschermde natuurgebieden is toegestaan.

Grootste wijzigingen in het bouwrecht ooit

Met deze huidige uitdagingen is lang niet iedereen bezig met wat er nog meer komen gaat. In mei was namelijk ook de historische Wet kwaliteitsborging voor het bouwen door de Eerste Kamer aangenomen, die over een jaar op 1 januari 2021 samen met de Omgevingswet in werking treedt. Gezamenlijk de grootste wijzigingen in het bouwrecht ooit. De wijzigingen hebben al gevolgen voor de bouwcontracten die nu worden gesloten. Ook zijn er grote veranderingen in vergunningverlening en handhaving. Toevallig is in Etten-Leur het eerste proefproject van Nederland gestart waarin zoveel mogelijk wordt gewerkt volgens de werkwijze en de taakverdeling van beide nieuwe wetten.

Een vroegtijdige juridische controle is aan te raden

Nu is het zeker niet nodig om op de troepen vooruit te lopen, maar een vroegtijdige juridische controle bij nieuwe projecten is sterk aan te raden. Zo is verstandig om na te gaan wat de afstand is tot de beschermde natuurgebieden en bij de contractering extra aandacht te hebben voor bodemverontreiniging. Aangezien de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wat betreft de aansprakelijkheid grotendeels geen dwingend recht is bij professionele opdrachtgevers, is het de moeite waard om eigen afspraken over aansprakelijkheid te maken.

Stikstof blijft een aandachtspunt

Al wordt de spoedwet aanpak stikstof aangenomen en komt er een reële nieuwe drempelwaarde, dan nog blijft stikstof een aandachtspunt. Ongetwijfeld zullen milieuverenigingen de nieuwe stikstofregelgeving aanvechten. Nu de Raad van State in zijn advies kritisch was over de spoedwet, is zeker niet uitgesloten dat de Raad van State ook een streep zet door de nieuwe stikstofregelgeving. Volgend jaar wordt dus zeker het jaar van de waarheid voor de bouw.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.