Hinder door een zonnepark, wanneer bent u belanghebbende?

29 jan 2021 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Op steeds meer plekken in Nederland verschijnen zonneparken, zonneweides of zonnevelden. Dit zijn grote oppervlakken met zonnepanelen op een weiland, langs de snelweg, drijvend in het water of op een andere locatie. Zonneparken leveren groene energie. Zonneparken kunnen echter ook hinder opleveren. Hinder kan bijvoorbeeld bestaan uit aantasting van uw uitzicht, schitteringen, reflectie, verkeer, of geluidsoverlast van de transformatoren. 

Bent u belanghebbende?

Om bij de bestuursrechter op te kunnen komen tegen de besluiten (bijvoorbeeld een bestemmingsplan, omgevingsvergunning e.d.) over een zonnepark moet u belanghebbende zijn. U moet rechtstreeks geraakt worden door het besluit en een objectief, actueel, eigen en persoonlijk belang hebben dat u voldoende van anderen onderscheidt. Degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen van het besluit ondervindt, is in beginsel belanghebbende tenzij er geen gevolgen van enige betekenis zijn. Relevante factoren daarbij zijn afstand, zicht, planologische uitstraling en milieugevolgen.

Visuele hinder

De bestuursrechter vindt zicht op het zonnepark erg belangrijk. Als het zonnepark bijvoorbeeld door groen wordt afgeschermd of ver van uw woning staat, wordt visuele hinder niet van betekenis geacht. Wanneer de afstand precies te groot is, is niet in het algemeen te zeggen. Dit is namelijk ook afhankelijk van de omgeving. Als sprake is van een open landschap kan bijvoorbeeld bij 450 meter afstand toch sprake zijn van belanghebbendheid.   

Andere soorten hinder

Als er geen zicht op het windpark is, leidt dat ertoe dat schittering en reflectie ook niet aan de orde zijn. Er kan dan nog wel sprake zijn van ander hinder, zoals geluidshinder of extra verkeersbewegingen, maar die dient dan wel van enige betekenis te zijn. Doorgaans zijn de verkeersbewegingen vanwege een zonnepark beperkt. 

Planschade

Komt er een zonnepark bij u in de buurt of is dit er al, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor tegemoetkoming in de planschade. Uw woning kan namelijk in waarde dalen door het zonnepark. Planschade moet u aanvragen binnen 5 jaar nadat het schadeveroorzakend besluit onherroepelijk is geworden. Meer informatie over planschade leest u hier. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Renata Königel. 

Contact opnemen

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.