Coronavirus en letselschade: hoe het coronavirus invloed heeft op jouw schade

24 mrt 2020 Letselschaderecht Mark van der Bijl

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep, zo ook de letselschadepraktijk. Door het coronavirus is er veel onduidelijkheid. Wat is de invloed op jouw zaak? Hieronder schets ik enkele vragen waar we de komende tijd een antwoord op moeten krijgen.

Huishoudelijke hulp

Op het moment dat je letsel hebt opgelopen, kun je misschien niet meer alles in het huishouden doen. Er springt iemand bij, bijvoorbeeld je partner. Maar hoe zit het dan als jouw partner het coronavirus heeft en ernstige klachten heeft? Hierdoor kan jouw partner het huishouden niet meer doen en ben je aangewezen op anderen. Misschien ben je zelfs aangewezen op professionele hulp. Maar mag die hulp wel bij jou thuiskomen? En hoe zit het dan met de hogere kosten? Voor wiens risico komt dit?  

En hoe zit het met de behoefte aan huishoudelijke hulp? Misschien zit jouw partner nu wel thuis, omdat er geen werk is. Hij heeft dan alle tijd om het huishouden te doen. Maar is het dan nog wel redelijk dat er een vergoeding voor zijn werkzaamheden wordt betaald?

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat de door het ongeval ingeschakelde hulp niet meer kan komen door het coronavirus. Het gevolg is dat je hierdoor zonder huishoudelijke hulp komt te zitten. Je zult niet zomaar een andere hulp vinden. Gevolg: het huishouden wordt niet gedaan. Hoe wordt dit meegenomen in het berekenen van de schade?

Zelfwerkzaamheid

Met zelfwerkzaamheid wordt bedoeld: het zelf verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht.

Stel, de kozijnen moeten nodig worden geverfd. Dit had je normaal gesproken zelf gedaan, maar dat lukt niet vanwege jouw klachten. Nu zit je thuis vanwege het ongeval. Als je het ongeval niet had gehad, had je nu ook thuis gezeten omdat jouw werkgever het bedrijf verplicht moest sluiten. Je had dan nu alle tijd gehad om de kozijnen te verven. Maar dat lukt nu niet omdat je klachten hebt. Het moet wel dringend gebeuren. Gelukkig is er iemand die deze klus kan oppakken, maar dan wel tegen betaling. Moeten deze kosten worden vergoed?   

Zelfstandigen

Je bent zelfstandig ondernemer en je kunt vanwege jouw klachten niet werken. Echter, heel veel ondernemers zitten door het coronavirus thuis. Achteraf blijkt dus dat je geplande werkzaamheden toch niet door zouden gaan. Hoe verhoudt dit zich met het ongeval? Duidelijk is dat je voor het coronavirus al niet kon werken en geen inkomen had. Moet er bij de berekening van jouw schade ook rekening worden gehouden met de gevolgen van het coronavirus?

Studievertraging

Vanwege jouw klachten lukt het je niet om aan jouw studieverplichtingen te voldoen. Er is hierdoor sprake van studievertraging. Door het coronavirus worden echter alle tentamens uitgesteld en is het nog maar de vraag wanneer deze worden ingehaald. Is er nu nog wel sprake van schade?

Duidelijk is dat de overheid op het gebied van scholing niet stilzit. Er worden steeds meer aanpassingen/maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus te beperken. Hieronder enkele relevante voorbeelden:

  • Op 19 maart 2020 is bekend geworden dat studenten die niet aan het bindend studieadvies van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, uitstel krijgen.
  • Daarnaast is de reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden.
  • Tot slot wordt de mbo-student die door het coronavirus studievertraging oploopt en daardoor niet kan starten met een hbo-opleiding, ook tegemoet gekomen. De hogeschool zal deze student toch toelaten tot het onderwijs. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om zijn mbo-studie af te maken.

Door het coronavirus zijn verschillende regels soepeler geworden. Het is nog maar de vraag of wat in eerste instantie leek op studievertraging, nu nog wel aangemerkt kan worden als studievertraging.

Conclusie

Het coronavirus is van invloed op de schade die betaald moet worden. Er zullen discussies ontstaan, waarbij in alle redelijkheid moet worden beoordeeld welke bedragen uiteindelijk betaald moeten worden. Het is belangrijk dat je hierin wordt bijgestaan door een letselschadespecialist. De advocaten en juristen van de afdeling Letselschade van AK Advocaten gaan de discussie graag voor jou aan!

Vragen?

Neem gerust contact met mij of één van mijn collega’s op. Wij zullen ons er uiteraard hard voor maken dat jouw belangen zo goed als mogelijk worden behartigd.

Over de blogger
Mark van der Bijl

Mark is gespecialiseerd in het letselschaderecht en staat slachtoffers van verkeersongevallen, sport- en spelsituaties, arbeidsongevallen, medische fouten en geweldsmisdrijven bij. Mark werkt voornamelijk voor slachtoffers.

Meer artikelen van Mark van der Bijl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.