Hoe het coronavirus invloed heeft op het medische traject in letselschadezaken

06 apr 2020 Letselschaderecht Mark van der Bijl

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep, zo ook de letselschadepraktijk

In mijn eerste blog stond ik stil bij de gevolgen van het coronavirus op verschillende schadeposten in jouw letselschadezaak. Maar voordat je in aanmerking komt voor een schadevergoeding, gaat er vaak een lang traject aan vooraf. Hoe ziet dat traject er nu uit? Wat is de invloed van het coronavirus hierop? 

In deze blog zal ik aan de hand van een voorbeeldcasus in kaart brengen hoe het coronavirus invloed heeft op het medische traject in letselschadezaken. Let wel, iedere zaak is uniek en verdient zijn eigen aanpak.

Wat is letselschade?

Letselschade is schade die een slachtoffer ondervindt als gevolg van een ongeval. Te denken valt aan een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout. Als jij het slachtoffer wordt van een verkeersongeval en daardoor schade oploopt, wil je graag dat jouw kosten vergoed worden. Voordat je in aanmerking komt voor een schadevergoeding, zal eerst de aansprakelijkheidsvraag moeten worden beantwoord. Met andere woorden, wie maakte de ‘fout’? En is jouw schade ook veroorzaakt door deze ‘fout’?

Wie moet jouw schade betalen?

In sommige gevallen is het overduidelijk wie een ‘fout’ heeft gemaakt en wie de schade daarvan moet betalen. In sommige gevallen is dit alleen niet zo eenvoudig. Te denken valt aan de situatie dat je slachtoffer wordt van een verkeersongeval, maar twee dagen daarvoor ook van de trap bent gevallen. Toen je van de trap viel, had je ook al last van je rug. Na het verkeersongeval zijn deze klachten alleen maar erger geworden. Hoe kan je dan aantonen dat de schade die je hebt geleden, het gevolg is van het verkeersongeval?

Medisch advies

Om aan te kunnen tonen dat de schade die jij hebt geleden, ook is veroorzaakt door het verkeersongeval, is het (vaak) noodzakelijk dat wij en de aansprakelijke partij beschikken over medische informatie. Met deze medische informatie kan vervolgens een medisch adviseur een oordeel geven over het verband van jouw klachten en het verkeersongeval. Zoals bekend zijn alle artsen en ziekenhuizen nu druk bezig met het bestrijden van het coronavirus. Het begrijpelijke gevolg is dat het beantwoorden van verzoeken om medische informatie wat langer op zich zullen laten wachten. 

Expertise

Jouw zaak loopt al een aantal jaar. Meerdere medische adviezen zijn ingewonnen, maar de medisch adviseurs van beide partijen worden het niet eens met elkaar. Een onafhankelijke expertise kan dan worden gestart. Beide partijen binden zich dan samen aan de uitkomst van de onafhankelijke expertise, zodat de discussie tussen partijen wordt doorbroken. De medische expertise wordt door een onafhankelijke arts uitgevoerd. Door het coronavirus zijn de artsen op dit moment hard nodig. Het gevolg hiervan is dat de medische expertises op dit moment worden uitgesteld.

Naar de rechtbank

Eindelijk is het rapport van de onafhankelijke arts daar. De arts geeft aan dat jouw letsel is veroorzaakt door het verkeersongeval en niet doordat jij twee dagen daarvoor van de trap bent gevallen. Na al die jaar is er eindelijk duidelijkheid. Je bent ontzettend blij. Tot het moment dat de wederpartij aangeeft dat het rapport van de onafhankelijke arts niet goed is gemotiveerd. Ze verwerpen de conclusies van de onafhankelijke arts en willen een nieuw onderzoek. Je bent het hier niet mee eens. Dan kan je naar de rechter toegaan.  Op dit moment gaan alleen de hoogst noodzakelijke zittingen door bij de rechtbanken. Letselschadezaken vallen daar in principe niet onder. Dit heeft dus tot gevolg dat ook de doorlooptijden van letselschadeprocedures bij de rechter zullen toenemen. 

Conclusie

Het coronavirus heeft invloed op jouw letselschadezaak. Door het coronavirus zal jouw zaak – hoe vervelend ook – langer duren. Wij zullen ons voor jou inzetten om deze vertraging zo kort mogelijk te houden.

Vragen?

Neem gerust contact met mij, Mark van der Bijl, of een van mijn collega’s op. Wij zullen ons er uiteraard hard voor maken dat jouw belangen zo goed als mogelijk worden behartigd.

Over de blogger
Mark van der Bijl

Mark is gespecialiseerd in het letselschaderecht en staat slachtoffers van verkeersongevallen, sport- en spelsituaties, arbeidsongevallen, medische fouten en geweldsmisdrijven bij. Mark werkt voornamelijk voor slachtoffers.

Meer artikelen van Mark van der Bijl
Mark van der Bijl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.