Een huisdierenverbod binnen de VvE. Waar ligt de grens?

23 mrt 2016 Vastgoedrecht Judith Vermeeren

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Niet iedereen is een dierenvriend. Regelmatig komt het voor dat in het huishoudelijk reglement van een VvE (Vereniging van Eigenaars) een huisdierenverbod of -beperking is opgenomen. Is een huisdierenverbod in een huishoudelijk reglement per definitie rechtsgeldig? En geldt dat dan voor alle huisdieren, van groot tot klein? Lees mijn blog!

Regelgeving

De regels waaraan appartementseigenaren binnen een VvE zijn gehouden, volgen primair uit de wet en de splitsingsakte. De VvE is op grond van artikel 5:128 BW bevoegd om in aanvulling daarop bij huishoudelijk reglement regels te stellen omtrent het gebruik van gemeenschappelijke ruimten, zolang deze maar niet strijdig zijn met de wet of de splitsingsakte. Dit artikel ziet echter niet op privégedeelten. Regels voor het gebruik van privégedeelten moeten in beginsel uit de splitsingsakte volgen. Beperkingen van privégebruik moeten voor derden (bijvoorbeeld kopers) immers uit de openbare registers kenbaar zijn en een huishoudelijk reglement wordt doorgaans niet geregistreerd.

Bevoegdheid VvE beperking gebruik privé-gedeelten

De Hoge Raad heeft op 10 maart 1995 bepaald dat regels voor het gebruik van privégedeelten óók in het huishoudelijk reglement kunnen worden opgenomen, mits de splitsingsakte dat mogelijk maakt. De modelreglementen kennen sinds 1983 een dergelijke mogelijkheid. In veel gevallen is de VvE dus bevoegd om in het huishoudelijk reglement een huisdierenverbod op te nemen.

Waar ligt de grens?

Indien de VvE besluit een huisdierenverbod in het huishoudelijk reglement op te nemen, is de kous daarmee nog niet af. Een appartementseigenaar kan dat besluit aanvechten bij de kantonrechter. In het kader van de belangenafweging zal de kantonrechter dan in overweging nemen dat een algeheel verbod op het houden van huisdieren ingrijpend is in de zin van artikel 8 EVRM en daarom slechts toelaatbaar is indien het noodzakelijk is ter bescherming van het woon- en leefgenot van de overige eigenaren. De VvE zal dat belang moeten aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van geluidsoverlast of gezondheidsklachten die worden ervaren. Slaagt de VvE daarin niet, dan is de kans groot dat het besluit wordt vernietigd. Is vernietiging niet (meer) mogelijk, bijvoorbeeld omdat het huisdierenverbod reeds van kracht was ten tijde van eigendomsverkrijging, dan kan de dierenvriend zich op het standpunt stellen dat handhaving van het huisdierenverbod naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Ook dan zal een belangenafweging worden gemaakt. Daarbij zal ook een rol spelen of de betreffende eigenaar voor eigendomsverkrijging al dan niet op de hoogte was van het huisdierenverbod. Inschrijving van het huishoudelijk reglement in de openbare registers is voor de VvE dan ook zeker raadzaam.

Benieuwd naar mijn mening over het huisdierenverbod?

Samenwonend met een hond en twee katten, mag ik mezelf bestempelen als een grote dierenvriend en - zoals veel huisdierenbezitters doen - beschouw ik die pluizenbollen als mijn kinderen. Al snel ben ik daarom geneigd te zeggen: “Niemand heeft toch last van mijn katten die niet buiten onze eigen tuin komen?” en “Okee, de hond blaft weleens, maar is dat minder acceptabel dan een huilend kind?!” Op mijn beurt moet ik er niet aan denken dat mijn buren reptielen houden die zouden kunnen ontsnappen en via ramen of kieren in mijn bed belanden… De parkiet van de buurvrouw waar ik tijdelijk naast woonde, kon ik op een gegeven moment wel de nek omdraaien… Maar ja, is dat risico of die overlast groot genoeg om iemand zijn huisdier te ontzeggen? Een algeheel huisdierenverbod gaat naar mijn mening te ver, maar waar de grens moet liggen, is lastig te zeggen en zal per geval moeten worden beoordeeld. P.S. Om misverstanden te voorkomen nog even het volgende. Eerder schreef ik in een blog dat een ballotageregeling alleen rechtsgeldig is indien deze in het splitsingsreglement is opgenomen. Voormelde uitspraak van de Hoge Raad is daarop niet van toepassing. Die uitspraak laat namelijk alleen regels toe in het huishoudelijk reglement omtrent de wijze van feitelijk gebruik van het appartement.

Over de blogger
Judith Vermeeren

Judith maakt sinds 2007 deel uit van de sectie Vastgoed- en omgevingsrecht van AK Advocaten. Judith heeft zich gespecialiseerd in het huurrecht, appartementsrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Meer artikelen van Judith Vermeeren
Judith Vermeeren

2 reacties op “Een huisdierenverbod binnen de VvE. Waar ligt de grens?”

 1. Hallo Judith,

  Heb je ooit een regeling gezien waar katten van bovenwoningen niet toegestaan waren om naar buiten te gaan? Mag zo een regel? Alvast bedankt 🙂

  • Beste Marian,

   De toelaatbaarheid van een dergelijke bepaling is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

   Het verbieden van katten op een (afgesloten) privé-balkon is lastig, omdat andere eigenaren daardoor niet of nauwelijks in hun belangen worden geschaad. Het zou een (te) vergaande beperking van uw gebruiksrecht van het privégedeelte betreffen.

   Indien de katten voor het naar buiten gaan gemeenschappelijke ruimten moeten of kunnen betreden, kan overlast veroorzaakt worden voor andere eigenaren en is een verbod dat daarop ziet wel denkbaar.

   Met vriendelijke groet,

   Sanne Lagarde

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.