Huisvesting van arbeidsmigranten met een snelle procedure

17 feb 2017 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Gisteren schreef ik een blog over het bestemmingsplan van Breda waarin een afwijkingsregel voor huisvesting van seizoensarbeiders stond. Helaas voor de gemeente en voor agrariërs werd deze regel vernietigd. In die blog zei ik al dat dat niet het einde betekende voor huisvesting van arbeidsmigranten. De Raad van State bevestigde dat niet veel later in een krantenartikel. Voor de boer die arbeidsmigranten bij zijn perceel wil huisvesten, is echter vooral van belang hoe snel dit alsnog kan worden geregeld.

Bestemmingsplan repareren

De gemeenteraad moet zich na de vernietiging van de regeling voor huisvesting van arbeidsmigranten buigen over het bestemmingsplan. De gemeenteraad kan beter onderzoek doen en een gewijzigde regeling opnemen of de gemeenteraad kan ervoor kiezen deze regeling weg te laten uit het bestemmingsplan. Reparatie duurt echter zeker bij een omvangrijk bestemmingsplan voor het buitengebied al snel meer dan een jaar. Zoveel tijd heeft de gemiddelde ondernemer niet en gelukkig kan het veel sneller!

Snelle procedure voor huisvesting van arbeidsmigranten

In plaats van afwachten wat de gemeenteraad doet, kan een agrariër ook zelf actie ondernemen. Huisvesting van werknemers in het buitengebied in bestaande gebouwen is namelijk mogelijk met een zogenaamde ‘kruimelvergunning’. Voor een kruimelvergunning geldt een relatief snelle procedure van maximaal 8 weken, die met hooguit 6 weken kan worden verlengd. Binnen die termijn moet de gemeente beslissen over de vergunning. Als die termijn toch wordt overschreden, ontstaat een omgevingsvergunning van rechtswege voor de aangevraagde activiteit.

Agrariërs hoeven niet te wachten op de gemeente

De conclusie is dan ook dat agrariërs niet hoeven af te wachten tot de gemeente-raad het bestemmingsplan al dan niet repareert wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. De agrariër kan zelf het heft in handen nemen en een omgevingsvergunning aanvragen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Daarbij moet overigens wel worden voldaan aan goed woon- en leefklimaat voor de omwonenden. Het is daarbij verstandig de hint van de Raad van State op te volgen en de in de vorige blog genoemde afstand van 50 meter tussen omliggende woningen en huisvestingslocatie in acht nemen. Neem gerust contact met mij op voor nader advies.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.