Huisvesting seizoensarbeiders wel mogelijk met juiste aanpak

16 feb 2017 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Vandaag kopte BN DeStem dat de bouw van ‘Polenhotels’ bij de boer niet is toegestaan. De krant stelt dat een recente uitspraak mogelijk grote gevolgen heeft voor de huisvesting van seizoensarbeiders en Breda en de rest van West-Brabant. Is deze uitspraak wel zo schokkend?

Vernietiging door Raad van State

De Raad van State, onze hoogste bestuursrechter, heeft op 1 februari 2017 inderdaad een bestemmingsplanregel vernietigd van het bestemmingsplan Buitengebied Breda Zuid. Met die regel werd huisvesting van maximaal 120 seizoensarbeiders bij een agrarisch bedrijf mogelijk gemaakt.

Huisvesting seizoensarbeiders niet in strijd met provinciale regels

De rechter heeft de bestemmingsplanregel eerst getoetst aan de regels van de provinciale Verordening Ruimte. De Verordening Ruimte verbiedt het om nieuwe woningen mogelijk te maken in het buitengebied. Onder verwijzing naar de toelichting concludeert de Raad van State echter dat tijdelijke huisvesting van seizoensarbeiders wel is toegestaan. In dit geval was de tijdelijkheid voldoende gewaarborgd, omdat het was beperkt tot zes maanden per jaar.

Afstand tot woningen onvoldoende gewaarborgd

Het gaat vervolgens mis bij de afstanden tot de mogelijk omliggende woningen in het buitengebied. Een aantal omwonenden vreest voor overlast als gevolg van verkeer in de (zeer) vroege ochtend en stemgeluid van grote groepen mensen. Zij wijzen erop dat huisvesting van maximaal 120 man gelijk te stellen is met een vakantiepark en dat daarom een afstand moet worden gehouden van 50 meter tussen een woning en de huisvestingslocatie. De bestuursrechter is het hier mee eens. De gemeenteraad heeft bij het opstellen van het bestemmingsplan geen onderzoek gedaan naar de ligging van woningen in het buitengebied ten opzichte van de agrarische percelen. Verder is in de planregel geen voorwaarde opgenomen om de omwonenden te beschermen, zoals een bepaalde minimale afstand tot de woningen. De Raad van State vernietigt daarom dit onderdeel van het bestemmingsplan.

‘Polenhotels’ nog steeds mogelijk

Betekent dit dat huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied helemaal niet meer mogelijk is, zoals De Stem suggereert? Nee, zeker niet! Zoals gezegd heeft de rechter zelfs geoordeeld dat provinciale regels het niet verbieden. Dat het bestemmingsplan uiteindelijk sneuvelt heeft met name te maken met onvolledig onderzoek en een gebrekkige formulering van de voorschriften. Het is niet uitgesloten dat de huisvesting van hoogstens 120 seizoensarbeiders met betere voorwaarden in de voorschriften alsnog mogelijk is in Breda. Kortom, huisvesting van seizoensarbeiders is nog steeds mogelijk in de provincie Noord-Brabant, mits het maar goed is onderbouwd en gewaarborgd is dat de omwonenden geen onredelijke overlast te verduren hebben door bijvoorbeeld inachtneming van de 50 meter afstandsnorm.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.