Hybride werken is de toekomst. Wat betekent dit voor u als werkgever?

16 mrt 2022 Arbeidsrecht Frans van Meer

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

De samenleving gaat van het slot. Nu het ‘normale leven’ weer terugkomt beraden veel werkgevers zich op de toekomst. Welke lessen trekken we uit de lockdowns en het verplicht thuiswerken? Wat willen we behouden en wat niet?

Ik wil meer weten over arbeidsrecht

Hybride werken

Duidelijk is wel dat veel werknemers met ‘kantoorwerk’ niet meer vijf dagen per week op kantoor zullen werken, maar dit ook deels thuis zullen doen. Zowel werkgevers als werknemers zien daar inmiddels de kansen en voordelen wel van in. Zo hebben werknemers meer mogelijkheden om de werk-privé balans goed te houden, terwijl werkgevers over minder kantoorruimte hoeven beschikken en makkelijker personeel kunnen werven (omdat werknemers verder weg kunnen wonen).

Het zogenoemde hybride werken zal dus op veel kantoren de nieuwe standaard worden. Ondanks dat veel werkgevers en werknemers er de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad, merken wij in de praktijk dat er toch nog altijd vragen spelen. Mogen werknemers bijvoorbeeld worden verplicht om op bepaalde dagen thuis of juist op kantoor te werken? Wat is de rol van de OR bij het beleid rondom hybride werken en hoe zit het met vergoedingen voor thuiswerken?

Afspraken maken

In een gezonde arbeidsrelatie is het maken van goede afspraken altijd belangrijk. Dit geldt dus ook als het over thuiswerken gaat. U kunt met individuele werknemers afspraken maken over hoeveel dagen in de week de werknemer thuis kan werken en hoeveel (en welke) dagen hij op kantoor wordt verwacht. Als een afdeling bijvoorbeeld altijd samenkomt op een specifieke dag in de week kan met de medewerkers van die afdeling afgesproken worden dat zij in ieder geval op die dag aanwezig zijn.   

Wijziging arbeidsplaats

Een werknemer kan ook ‘eenzijdig’ een verzoek tot thuiswerken doen. Als werkgever moet u dit verzoek serieus overwegen en bij afwijzing van het verzoek in overleg treden met de werknemer. U hoeft dus in principe niet mee te gaan in het verzoek. Er is een wetsvoorstel aanhangig dat – als het wordt aangenomen – hier verandering in brengt, hierover schreven wij recent een blog.

''Het zogenoemde hybride werken zal op veel kantoren de nieuwe standaard worden.''

Overleg met de ondernemingsraad

Zeker bij grotere ondernemingen kan het praktisch zijn om een algemene thuiswerkregeling op te stellen, waarin generieke regels staan over alle aspecten van het thuiswerken. Het is van groot belang om de ondernemingsraad te betrekken bij het opstellen van een dergelijke regeling, omdat de OR eer immers ook mee moet instemmen.

Thuiswerkvergoeding

Sinds 1 januari jl. kunt u een onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag aan uw werknemers betalen. Hiermee kunnen de werknemers die thuiswerken worden gecompenseerd voor gemaakte kosten voor verwarming, koffie en toiletpapier. De thuiswerkvergoeding komt dan wel in de plaats van een eventuele reiskostenvergoeding. U kunt dus niet twee vergoedingen voor dezelfde dag uitkeren. Wel kan van dag tot dag tussen de vergoedingen worden gewisseld. U bent niet verplicht een thuiswerkvergoeding te betalen en mag hierover vrijelijk afspraken maken met de werknemer (tenzij hierover afspraken zijn gemaakt in de cao).

Conclusie

Het thuiswerken is ‘here to stay’ en met de juiste afspraken heeft hybride werken voor zowel werkgever als werknemer voordelen. In dit blog heb ik slechts enkele elementen van het thuiswerken beschreven, maar er zijn er natuurlijk meer, zoals verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandigheden- en de Arbeidstijdenwet, dataveiligheid en privacyregels. Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Frans van Meer

Frans werkt sinds januari 2008 bij AK Advocaten. Hij houdt zich met name bezig met het Arbeidsrecht.

Meer artikelen van Frans van Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.