Indexering alimentatie per 1 januari 2018

10 nov 2017 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Het Ministerie van Veiligheid & Justitie maakt ieder jaar in november bekend wat het indexeringspercentage voor het aankomende jaar is. Voor 2018 is het indexeringspercentage vastgesteld op 1,5%. Maar wat houdt de indexering nu eigenlijk in? Voor wie geldt deze en geldt de indexering altijd?

Wat houdt de wettelijke indexering in?

De indexering houdt in dat de alimentatie jaarlijks per 1 januari automatisch wordt verhoogd met een bepaald percentage. Dit percentage wordt vastgesteld door de Minister van Veiligheid & Justitie. Dat jaarlijks moet worden geïndexeerd, is vastgelegd in de wet.

Waarom vindt indexering plaats?

In beginsel stijgt uw inkomen ieder jaar. Daar staat tegenover dat het leven ook duurder wordt, bijvoorbeeld als gevolg van een verhoging van de woonlasten of zorgkosten. De kosten van levensonderhoud stijgen dus ook. Om ervoor te zorgen dat de alimentatie aansluit op de loonsverhoging en de toenemende kosten, wordt de alimentatie jaarlijks verhoogd. Dit percentage is afhankelijk van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

Voor wie geldt de indexering?

De indexering geldt in beginsel voor een ieder die alimentatie ontvangt en voor iedereen die alimentatie moet betalen. De indexering geldt zowel voor de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Het maakt overigens geen verschil of de alimentatie in onderling overleg is vastgelegd of dat de alimentatie door de rechter is vastgesteld. Betaalt of ontvangt u alimentatie, wees er dan op bedacht dat de alimentatie per 1 januari 2018 wijzigt.

Wanneer vindt de wettelijke indexering plaats?

De wet schrijft voor dat de alimentatie jaarlijks van rechtswege moet worden geïndexeerd. Dat betekent dat de alimentatiebedragen dus ieder jaar automatisch omhoog gaan, ook als ex-partners daarover geen afspraken hebben gemaakt. Er zijn echter uitzonderingen op de automatische indexering mogelijk. De ex-partners kunnen de indexering in onderling overleg (tijdelijk) uitsluiten. Dit moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een convenant of ouderschapsplan. Daarnaast kan de rechter worden verzocht om de indexering uit te sluiten. De rechter zal zo’n verzoek slechts in uitzonderlijke situaties toewijzen. Bijvoorbeeld als u kunt bewijzen dat u een vast inkomen heeft dat nooit stijgt.

Hoe kan ik de wettelijke indexering berekenen?

Het berekenen en uitvoeren van de verhoging van de alimentatie is een verplichting van de alimentatiebetaler. De verhoging kan eenvoudig worden berekend. Diverse websites, waaronder de website van het LBIO, bieden daarvoor handige tools. Uiteraard kan de verhoging ook handmatig worden berekend. Een rekenvoorbeeld: de alimentatie bedraagt in 2017 € 200,00 per maand. Dit bedrag moet met 1,5% worden verhoogd (200 x 1,015 =) € 203,00- per maand. De wet schrijft voor dat de alimentatie bij vooruitbetaling moet worden betaald. Het verhoogde bedrag moet dus voor het eerst vóór 1 januari 2018 aan de alimentatiegerechtigde worden betaald. In de praktijk merk ik echter dat in veel gevallen geen indexering wordt toegepast, soms zelfs tot vele jaren terug. Dit kan meerdere redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat men niet op de hoogte is van het feit dat de alimentatie jaarlijks moet worden verhoogd. Het kan ook zijn dat de alimentatiegerechtigde de alimentatieplichtige daarmee niet mee wil of durft te belasten. Of de alimentatiebetaler kiest ervoor om niet aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Ontvangt u alimentatie? Dan raad ik u aan om de alimentatieplichtige tijdig te attenderen op de verhoging.

Advies bij uitblijven betaling

Indien de alimentatieplichtige de indexering of (een deel van) de alimentatie niet betaalt en het alimentatiebedrag is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank of notariële akte, dan kunt u het LBIO of een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Zij kunnen voor u de achterstand incasseren tot 5 jaar terug. Indien de alimentatie niet is vastgelegd, zoals hiervoor vermeld, dan kunt u de alimentatie niet incasseren. Deze zal dan eerst nog moeten worden vastgelegd. De familierechtadvocaten van AK Advocaten hebben ruime ervaring met zowel kinder- als partneralimentatie. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of onze bijstand wensen, neemt u dan gerust contact met ons op. U bent ook welkom op ons wekelijkse gratis inloopspreekuur, iedere vrijdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur aan de Bredaseweg 161. Fotocredits: Jacob Lund / Fotolia

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.