Innovatiewet strafvordering: afsplitsing ingewikkelde schadevorderingen

06 nov 2019 Letselschaderecht Ine Dilven

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Een slachtoffer van een geweldsmisdrijf of zedendelict wordt meestal geconfronteerd met verschillende schadeposten. Een eenvoudige schadevergoedingsvordering kan door een slachtoffer in een strafproces worden ingediend met een voeging benadeelde partij. De strafrechter beoordeelt geen ingewikkelde vorderingen. Wil je als slachtoffer toch een ingewikkelde vordering indienen, dan moet je zelf een procedure bij de civiele rechter starten.

Nieuw wetsvoorstel zorgt mogelijk voor verandering

Dit gaat veranderen, althans als het aan de minister voor rechtsbescherming, Sander Dekker ligt. Op 19 juli 2019 is door minister Dekker een concept-wetsvoorstel ingediend, vooruitlopend op de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. In dit wetsvoorstel krijgt de strafrechter de mogelijkheid om ingewikkelde schadevergoedingsvorderingen van de strafzaken af te splitsen. Dit kan de strafrechter doen zonder de vordering inhoudelijk te bekijken, maar ook op verzoek van de officier van justitie, de verdachte en de benadeelde partij zelf. Doorverwijzing naar gespecialiseerde (straf)rechters in een meervoudige kamer gebeurt automatisch. Slachtoffers hoeven niet meer zelfstandig een procedure te starten.

Alleen maar voordelen?

De afsplitsing is beperkt tot vorderingen inzake gewelds- en zedenmisdrijven, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Een ingewikkelde vordering die betrekking heeft op een ander soort misdrijf valt hier dus niet onder.

Voorschotregeling mist echter in het wetsvoorstel

De Raad voor de rechtspraak is gevraagd advies uit te brengen over deze wijziging in het Wetboek van Strafvordering en geeft aan voorstander te zijn van een eenvoudige verwijzingsmogelijkheid. Wat echter niet in het voorstel is meegenomen is de voorschotregeling die slachtoffers in een strafprocedure wel hebben. De voorschotregeling houdt in dat wanneer een dader een toegekende schadevergoeding niet kan betalen, de staat dit aan het slachtoffer voorschiet.

Hulp nodig bij een vordering?

Voor de toekomst zul je dus een afweging moeten maken: kan ik mijn vor-dering eenvoudig houden en in de strafprocedure indienen of laat ik mijn ingewikkelde vordering doorverwijzen naar gespecialiseerde rechters? In het laatste geval loop je dus het risico dat het toegewezen bedrag niet door de dader wordt betaald. Wil je hier advies over? Neem gerust contact met ons op!

Over de blogger
Ine Dilven

Ine werkt sinds 2002 bij AK advocaten. Ze begon op de sectie ondernemingsrecht, waar ze veel heeft geprocedeerd en onderhandelingservaring heeft opgedaan. Ook hield Ine zich toen al bezig met het aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht.

Meer artikelen van Ine Dilven
Ine Dilven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.