Interview: aanbestedingen behapbaar maken

16 mei 2017 Nieuwsbrief AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Judith Vermeeren, Karelijne van Kampen, en Steven van Hengel zijn bij AK de specialisten op het gebied van aanbestedingsrecht. Vanuit de vastgoedpraktijk staan zij dagelijks zowel de aanbestedende diensten als de partijen die inschrijven op aanbestedingen bij. Daarnaast geven ze advies bij aanbestedingen die niet gerelateerd zijn aan het vastgoed. Bijvoorbeeld wanneer een school of zorginstelling materiaal wil aanschaffen. “We willen de regels vooral behapbaar maken, zodat cliënten ermee aan de slag kunnen”. Een gesprek met deze drie experts.

Misvattingen en eyeopeners

“Het aanbestedingsrecht is omvangrijk en complex. Er zijn verschillende aanbestedingsprocedures, met elk hun eigen regels. Ook is het voor partijen lastig om te bepalen of zij een publiekrechtelijke instelling zijn, op grond waarvan zij opdrachten moeten aanbesteden. De woningbouwcorporatie is bijvoorbeeld geen publiekrechtelijke instelling. Let wel: opdrachten die zien op de realisatie van maatschappelijk vastgoed moeten zij, op grond van de Woningwet, wel aanbesteden. In de praktijk menen veel woningcorporaties te moeten handelen als ware zij een publiekrechtelijke instelling. Ze besteden daarom alle te vergeven opdrachten aan. Ze stellen een heel strak aanbestedingsbeleid op en persen zich in een keurslijf, terwijl dat dus niet altijd nodig is”, zegt Judith. “Een ander voorbeeld betreft de Europese aanbesteding”, gaat Karelijne verder. “Het is in zo’n geval belangrijk dat je als inschrijver – zodra je het aanbestedingsdocument hebt ontvangen - onmiddellijk vragen stelt als je iets niet snapt. In de rechtspraak is bepaald dat wanneer je dat niet doet, je simpelweg te laat bent. Je mag dan niet meer terugkomen op fouten of onduidelijkheden.” [caption id="attachment_8217" align="alignnone" width="394"]Interview aanbestedingen Karelijne van Kampen Karelijne van Kampen[/caption]

Iedere aanbesteding is maatwerk

Volgens Steven maken de verschillende regels dat iedere aanbesteding anders is. “Wat regelmatig voorkomt is dat aanbestedende diensten documenten van een eerdere aanbesteding of van elkaar gebruiken. Hierin zijn dan issues opgenomen die helemaal niet spelen bij deze aanbestedende dienst of in deze aanbesteding”, vertelt Steven. “Het risico van dit alles is, dat het gebouw, het product of de dienst dat je – na aanbesteding - krijgt geleverd, niet conform je wensen is. Ons advies luidt dan ook: ga voor iedere aanbesteding opnieuw zitten. Dit vergt tijd, maar het verkleint de kans op een product of dienst die net niet is wat je wilt hebben.” [caption id="attachment_8239" align="alignnone" width="390"]Interview aanbestedingen Steven van Hengel Steven van Hengel[/caption]

Meer mogelijkheden

Het feit dat iedere aanbesteding anders is, biedt ook mogelijkheden. Karelijne, Judith en Steven kunnen door hun jarenlange ervaring en opgebouwde expertise u hierin uitstekend adviseren. Daar komt bij dat ze binnen vastgoed het hele scala bedienen: van het verkopen van de grond, tot het aanvragen van bouwvergunningen en de realisatie van het vastgoed. “We sparren iedere dag met elkaar, wat ons specialisme zeker ten goede komt. Wij willen het aanbesteden vooral behapbaar maken voor onze cliënten. We moedigen hen dan ook aan er zelf mee aan de slag te gaan en denken daarbij graag met hen mee”, aldus Judith. [caption id="attachment_8240" align="alignnone" width="390"]Interview aanbestedingen Steven van Hengel Judith Vermeeren[/caption]

Andere expertise: staatssteun

Naast aanbestedingen adviseren Karelijne en Steven – samen met Dimitri Kochx – op het gebied van staatssteun. Staatssteun is aan de orde als de overheid direct of indirect financiële steun verleent aan een (groep van) ondernemingen, waardoor de concurrentie op de markt verstoord kan worden. “Overheden en ondernemers realiseren zich vaak niet dat er sprake is van staatssteun. Gelukkig worden we steeds eerder bij het overleg tussen partijen betrokken. De slechte boodschap, bijvoorbeeld dat de subsidiëring in zijn geheel niet kan doorgaan, blijft dan uit. In plaats daarvan richten we ons van meet af aan op wat wel mogelijk is. Dat is vaak meer dan men denkt”, sluit Steven af. Fotocredits: studiovin / Shutterstock

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.