Interview met Jeroen van Kollenburg en Mark van der Bijl: ‘Werkgevers laten vaak geld liggen’

29 jan 2024 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg Mark van der Bijl

Arbeidsongeschiktheid van werknemers kost werkgevers veel geld. Soms is er een andere partij aansprakelijk voor de gevolgen van die arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kan je een deel van de schade verhalen. Helaas gebeurt dat lang niet altijd. Mark van der Bijl en Jeroen van Kollenburg werken samen om werkgevers te helpen. In dit artikel vertellen ze hoe zij dat doen.

Ik wil meer weten over arbeidsrecht

Wat maakt jullie samenwerking bijzonder?

Wij hebben allebei een eigen specialisme. Bij mij is dat het arbeidsrecht, bij Mark letselschade,” trapt Jeroen af. “Die twee specialismen komen samen in het werkgeversregres. Een moeilijke term, die maar weinig niet-juristen kennen.”

“Als een werknemer is uitgevallen en een andere partij daarvoor aansprakelijk is, is het voor werkgevers mogelijk om hun schade te verhalen op de aansprakelijke partij,” vervolgt Mark. “Dat noemen we werkgeversregres of loonregres. De schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn onder andere het nettoloon en de reïntegratiekosten.”

Jeroen: “Als een werknemer uitvalt, kunnen de kosten voor een werkgever hoog oplopen, zeker als de werknemer voor langere tijd arbeidsongeschikt is geraakt. Zo is de werkgever verplicht om twee jaar lang een groot deel van het loon door te betalen. Daarnaast kan hij te maken krijgen met forse reïntegratiekosten. Denk aan kosten voor de bedrijfsarts, het aanpassen van de werkplek, de kosten van een reïntegratiebureau en, als het letsel terugkeer in de oude functie in de weg staat, omscholing.”

Zijn alle werkgevers van deze mogelijkheid op de hoogte?

Jeroen: “Lang niet allemaal. Werkgevers laten vaak geld liggen. Het komt regelmatig voor dat een werkgever mij belt om te vertellen dat een van de werknemers is uitgevallen door bijvoorbeeld een verkeersongeval. In eerste instantie overheerst dan de bezorgdheid en vraagt zo’n werkgever mij om advies wat ze voor deze werknemer kunnen betekenen. Ook zijn werkgevers vaak benieuwd naar hun Poortwachterverplichtingen. Meestal hebben zij er nog niet over nagedacht hoe zij de schadelast voor zichzelf kunnen beperken. Dan wijs ik ze op de mogelijkheid van loonregres.”

“Wij vragen de slachtoffers die wij bijstaan ook altijd of hun werkgever van deze mogelijkheid op de hoogte is,” vervolgt Mark. “Dat doen we op het moment dat we de schade in kaart gaan brengen. De mogelijkheid om loonschade te verhalen is namelijk niet alleen in het voordeel van de werkgever, maar ook in het voordeel van het slachtoffer. We merken dat werkgevers minder terughoudend zijn om in de reïntegratie te investeren als zij weten dat die kosten vergoed worden.”

Heeft een staker recht op loon?

"De mogelijkheid om loonschade te verhalen is niet alleen in het voordeel van de werkgever"

Wat is het voordeel van jullie samenwerking?

“Er is nog een reden waarom onze samenwerking gunstig is voor onze klanten,” gaat Jeroen verder. “Mark kan medische stukken vanuit zijn letselschadespecialisatie beter en sneller beoordelen dan ik. Ook weet hij welke stukken een verzekeraar nodig heeft en wat eventuele discussiepunten zijn. Aan de andere kant weet ik vanuit arbeidsrechtelijk perspectief weer precies met welke schadeposten een werkgever te maken kan krijgen. Zo geven we allebei vanuit onze eigen rol een optimale invulling aan de zaak en zien we niets over het hoofd.”

Wat zouden jullie de werkgever adviseren?

“Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met onze specialisten!”, zegt Jeroen. Wanneer een werkgever twijfelt of er mogelijkheden bestaan om kosten te verhalen, dan is een telefoontje vaak al voldoende om een eerste inschatting te kunnen maken.

Maak vrijblijvend een afspraak

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.