Jeugdwerkloosheid bestrijden met het recht op premiekorting

19 nov 2013 Arbeidsrecht Frans van Meer

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
De jeugdwerkloosheid is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Daarom heeft het Kabinet besloten dat werkgevers recht hebben op premiekorting als zij na 1 januari 2014 een jongere met een WW-uitkering of een bijstandsuitkering in dienst nemen. Door een premiekorting bespaart een werkgever op de loonkosten, omdat de werkgever van de te betalen premies de korting mag aftrekken. De hoogte van de premiekorting is maximaal € 3.500,00 op jaarbasis. De tijdelijke regeling treedt formeel pas op 1 juli 2014 in werking, maar de regeling wordt met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2014 toegepast.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan de premiekorting. De werknemer treedt na 1 januari 2014 bij de werkgever in dienst voor tenminste zes maanden en voor tenminste 32 uur per week, de werknemer is tussen 18 en 27 jaar oud en hij ontvangt op het moment van indiensttreding een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering. Om bij een controle door de Belastingdienst het recht op de premiekorting aan te tonen, dient een werkgever een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente en de arbeidsovereenkomst met de werknemer in de administratie op te nemen.

Goede poging tot jeugdwerkloosheid bestrijden

Eerder werd de bestrijding van de jeugdwerkloosheid min of meer overgelaten aan werknemers- en werkgeversorganisaties door hen de mogelijkheid te geven jongeren een ‘extra’ arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te kunnen bieden. Nu neemt de overheid zelf maatregelen in een poging de jeugdwerkeloosheid terug te dringen. Naar mijn mening een goede poging. Jongeren hebben vaak tijdelijke en flexibele banen. Deze verdwijnen vaak als eerste op het moment dat een werkgever wil ‘bezuinigen’ op personeelskosten of wanneer hij gaat reorganiseren. Daardoor is de jeugdwerkloosheid sterk gestegen. Deze jeugdwerkloosheid dient een halt toe te worden geroepen. Laat dit een eerste goede stap zijn.

Over de blogger
Frans van Meer

Frans werkt sinds januari 2008 bij AK Advocaten. Hij houdt zich met name bezig met het Arbeidsrecht.

Meer artikelen van Frans van Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.