Kinderalimentatie betalen bij co-ouderschap?

26 sep 2013 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Eén van de vele zaken die bij een (echt)scheiding geregeld moet worden, is de kinderalimentatie. Als er sprake is van een co-ouderschapsregeling, wordt vaak gedacht dat er geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden. De kinderen verblijven dan toch de helft van de tijd bij de ene ouder en de andere helft bij de andere ouder? Daarmee worden de kosten toch verdeeld en is alimentatie niet meer aan de orde? Hoewel deze gedachte wellicht begrijpelijk is, is in de wet een andere regeling opgenomen.

Co-ouderschap

Allereerst is het goed om stil te staan bij de term co-ouderschap. De term co-ouderschap komt namelijk in de wet niet voor. Co-ouderschap betekent dat partijen op een gelijkwaardige en gezamenlijke wijze verantwoordelijk zijn voor de zorg van de kinderen. Daarbij geldt in de regel dat de kinderen vrijwel de helft van de tijd bij de ene ouder verblijven en de andere helft bij de andere ouder. De ouders kunnen de concrete verdeling van de tijd in overleg zelf vormgeven; hier bestaat geen vaste regeling voor. Als ouders voor co-ouderschap kiezen, dan zullen zij meer afspraken met elkaar moeten maken en informatie moeten uitwisselen dan bij een beperktere contactregeling. Zo zullen ouders steeds moeten afstemmen wie de kinderen begeleidt bij de sport en artsenbezoeken, bij wie de kinderen zijn ingeschreven, wie welke kosten betaalt. Ook zullen ze elkaar steeds moeten informeren over bijvoorbeeld het huiswerk en afspraken die plaatsvinden als de kinderen bij de ander verblijven.

Overleg en goede afspraken

De meeste ouders die kiezen voor co-ouderschap zijn zich bewust van het benodigde overleg en kunnen hierover goede afspraken maken. Het lukt in de regel ook om vervolgens afspraken te maken over de verdeling van de kosten van de kinderen. In een dergelijke afspraak kunnen partijen afwijken van de wettelijke regeling. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met een kinderrekening.

Bijdrage in kosten naar rato van draagkracht

Als partijen niet tot overeenstemming komen, dan zal aangehaakt moeten worden bij de wet en de alimentatienormen. Uitgangspunt is dat ieder van de ouders bijdraagt in de kosten van de kinderen naar rato van de draagkracht. Bij een verschil in inkomen en daarmee draagkracht tussen beide ouders, kan er dus al reden zijn voor het betalen van kinderalimentatie in een co-ouderschapssituatie.

Kinderalimentatie betalen

Een ander uitgangspunt is dat de ouder bij wie het kind staat ingeschreven alle kosten voor het kind voor zijn/haar rekening neemt. Dit was ook het uitgangspunt in de recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. Dit alles uiteraard met uitzondering van de kosten die gepaard gaan met het verblijf van het kind bij de andere ouder, waarbij gedacht moet worden aan de kosten voor gas, water en licht, voeding, uitstapjes etc. Ook door deze verdeling van de lasten kan er reden zijn voor het betalen van kinderalimentatie. Bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt natuurlijk wel rekening gehouden met de verblijfskosten van het kind bij de alimentatiebetaler. Op deze wijze kan er een evenwichtige financiële regeling tot stand komen, die recht doet aan het verschil in inkomen en de daadwerkelijke verdeling van de kosten van de kinderen.

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.