Publicaties

Familierecht

Kinderalimentatie: een nieuwe richtlijn Vanaf 1 april 2013 staan er belangrijke veranderingen op stapel voor het vaststellen van kinderalimentatie. Er is namelijk een nieuwe richtlijn gelanceerd. Deze nieuwe richtlijn heeft als belangrijkste doel om het voor ouders makkelijker te maken het bedrag voor kinderalimentatie zelf vast te stellen. Een positief bijgevolg is dat er meer inzicht dan voorheen zou zijn in de totstandkoming van de bijdrage. De alimentatieplichtige zou daarom meer genegen zijn de bijdrage te betalen en er zouden minder incassoproblemen zijn dan nu het geval is. Echter, als we de nieuwe richtlijn beter onder de loep nemen, dan is het nog maar de vraag of in de praktijk die doelstellingen behaald zullen worden. De richtlijn blijkt namelijk zeker niet zo eenvoudig toe te passen. Er zijn bovendien nogal wat valkuilen te vinden in het te volgen stappenplan. Maar het grootste probleem dat op de loer ligt, is dat in de te volgen stappen niet met bijzondere omstandigheden rekening wordt gehouden. In de praktijk zal dit daarom regelmatig tot een onaanvaardbare uitkomst leiden. Bijvoorbeeld als er huwelijkse schulden moeten worden afgelost, die een substantiële druk op de draagkracht van de ouders kunnen uitoefenen. Er is weliswaar een ‘escapemogelijkheid’ ingebouwd, die erin voorziet dat aan de rechter kan worden voorgelegd met deze bijzondere omstandigheden toch rekening te houden, doch als een beroep op de onaanvaardbaarheidstoets meer regel dan uitzondering wordt, dan schiet dit de doelstelling van de richtlijn voorbij. Indien u wilt weten wat de nieuwe richtlijn voor u tot gevolg kan hebben, houd u dan de website www.alimentatiezaken.com in de gaten of neem contact op voor een afspraak. Familiesrecht