Kindgebonden budget vermindert behoefte aan partneralimentatie niet

15 jul 2017 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Al sinds enkele jaren is er in “alimentatieland” veel discussie over de vraag welke rol het kindgebonden budget speelt in de berekening van de alimentatie. Lees meer hierover in onze eerdere blogs: Wijziging van de alimentatie in 2015, wat verandert er?Wijziging kinderalimentatie 2015: het vervolg,  Opnieuw sensatie omtrent kinderalimentatie! en De Hoge Raad heeft gesproken: kinderalimentatie kan omlaag. Inmiddels heeft de Hoge Raad opnieuw een belangrijke uitspraak over het kindgebonden budget en de partneralimentatie gedaan. Reden voor ons om u weer bij te praten!

Hoe zat het ook al weer met het kindgebonden budget?

Per 1 januari 2015 is het kindgebonden budget voor een alleenstaande ouder fors hoger geworden. Er zijn destijds echter andere fiscale voordelen voor alleenstaande ouders komen te vervallen. Vanaf dat moment is er discussie ontstaan over de manier waarop het kindgebonden budget verwerkt moet worden in een alimentatieberekening. De Hoge Raad heeft reeds in haar uitspraak van 9 oktober 2015 aangegeven dat het kindgebonden budget niet in mindering moet worden gebracht op de behoefte van de kinderen. Het kindgebonden budget moet juist worden gezien als inkomen aan de zijde van de ontvanger.

Nieuwe discussie omtrent berekening partneralimentatie

Hoewel die uitspraak de nodige duidelijkheid bracht voor de berekening van de kinderalimentatie, zorgde de uitspraak ook voor een nieuwe discussie. Wat is de rol van het kindgebonden budget bij de berekening van de partneralimentatie? Als het kindgebonden budget namelijk het inkomen van de ontvanger verhoogt, dan heeft die daardoor ook minder behoefte aan partneralimentatie. Dit kan dus tot een lagere (of zelfs geen) partneralimentatie leiden! Anderzijds is het de vraag of dit nu de bedoeling is van het kindgebonden budget. De Hoge Raad geeft in haar uitspraak van 9 oktober 2015 aan dat het kindgebonden budget bedoeld is om vanuit de overheid aan de verzorgende ouder inkomensondersteuning te geven, juist om te voorzien in de financiële lasten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Het kindgebonden budget is dus niet bedoeld om te voorzien in de eigen lasten van de verzorgende ouder. De diverse rechtbanken hielden bij het bepalen van de partneralimentatie dan ook op verschillende manieren rekening met het kindgebonden budget.

Uitspraak Hoge Raad kindgebonden budget en partneralimentatie

Inmiddels heeft de Hoge Raad een oordeel gegeven over het kindgebonden budget en partneralimentatie. Dit naar aanleiding van vragen die het Hof Den Haag aan de Hoge Raad hierover had gesteld. De Hoge Raad geeft aan dat het kindgebonden budget bij de berekening van de partneralimentatie niet als inkomen moet worden gezien aan de zijde van degene die het kindgebonden budget ontvangt. Onder andere omdat het een inkomensondersteuning is voor de kosten van de kinderen. De Hoge Raad stelt het kindgebonden budget op één lijn met andere toeslagen, zoals de huurtoeslag. Die verminderen de behoefte aan partneralimentatie ook niet. Kortom: het kindgebonden budget verlaagt de behoefte van de alimentatiegerechtigde niet. Dus indien de rechter uw behoefte (en uiteindelijke partneralimentatie) lager heeft vastgesteld vanwege het kindgebonden budget dat u ontvangt, dan heeft u door deze uitspraak reden om verhoging van de partneralimentatie te verzoeken.

Einde discussie?

Is er nu volledige duidelijkheid over de rol van het kindgebonden budget bij alimentatie? Nee, helaas niet. Het Hof Den Haag had namelijk nog een vraag gesteld aan de Hoge Raad. Het hof had ook gevraagd of het kindgebonden budget bij de jusvergelijking betrokken moet worden. De Hoge Raad beantwoordt die vraag niet. Zij geeft alleen aan dat het kindgebonden budget alsnog in strijd met de strekking ten goede komt aan de alimentatieplichtige, als de hoogte van de partneralimentatie wordt gecorrigeerd door het kindgebonden budget in de jusvergelijking. De Hoge Raad zegt anderzijds ook niet dat er helemaal geen rekening moet worden gehouden met het kindgebonden budget. Bovendien zullen veel mensen het wel als onrechtvaardig beschouwen als het kindgebonden budget geen verdere rol krijgt in de berekening van de partneralimentatie. Zeker omdat het vaak om een paar honderd euro per maand gaat. Wordt dus wellicht vervolgd! Uiteraard houden we u op de hoogte. Fotocredits: splendens / Fotolia

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.