Knippen bouwvergunning komt terug in Omgevingswet

26 okt 2017 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Vóór 2010 was het mogelijk om een bouwvergunning te knippen in een ruimtelijke, welstandstechnische fase en een bouwtechnische fase. Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is deze mogelijkheid vervallen, maar met de Omgevingswet komt dit systeem weer terug.

Knippen in de oude Woningwet

Met de oude Woningwet was het mogelijk om een aanvraag voor een bouwvergunning te knippen in twee fasen. In de eerste fase werd gekeken naar het bestemmingsplan en naar welstand, in de tweede fase vond de bouwtechnische toets plaats aan Bouwbesluit en bouwverordening. Het voordeel hiervan was dat een initiatiefnemer eerst het plan op wenselijkheid kon laten toetsen door het bevoegd gezag. Als de eerste fase akkoord was, dan hoefde men pas kosten te maken voor de tweede fase met gedetailleerde bouwtekeningen en constructieberekeningen.

Niet knippen, wel faseren onder de Wabo

Onder de Wabo is het niet meer mogelijk om te knippen binnen de bouwactiviteit. Het is wel mogelijk om te faseren door eerst de activiteit afwijking van het bestemmingsplan aan te vragen en vervolgens de activiteit bouwen. De aanvraag voor de bouwactiviteit moet echter altijd volledig zijn, met alle bouwtekeningen en berekeningen.

Knippen weer mogelijk met de Omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt het weer mogelijk om te knippen, zoals ook onder de Woningwet mogelijk was met de bouwvergunning. De Omgevingswet introduceert namelijk twee soorten bouwvergunning: de omgevingsplanactiviteit en de bouwtechnische activiteit. Bij de omgevingsplanactiviteit wordt het initiatief getoetst aan het Omgevingsplan. Bij de bouwtechnische activiteit wordt getoetst aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), waar ons huidige Bouwbesluit in wordt opgenomen. Het systeem van de Omgevingswet vertoont qua fasering dus grote gelijkenissen met het systeem zoals we dat kennen van vóór 2010. Hieronder zijn de verschillende wettelijke faseringsmogelijkheden in een tabel weergegeven:
Woningwet Wabo Omgevingswet
Fase 1 Toets bestemmingsplan en welstand (Evt.) afwijkingsactiviteit Omgevingsplanactiviteit
Fase 2 Bouwtechnisch Bouwactiviteit (planologische toets, welstand, bouwtechnisch) Bouwtechnische bouwactiviteit

Voordeel knippen tevens een risico

Voordeel van het knippen is dus dat bepaalde kosten voor tekeningen en berekeningen pas hoeven te worden gemaakt als de eerste fase, de omgevingsplanactiviteit, akkoord is bevonden. Tegelijkertijd zit er ook een risico aan voor de initiatiefnemer. Als in de tweede fase blijkt dat de eerste fase moet worden gewijzigd, dan dient de eerste fase opnieuw te worden doorlopen en dat kan juist extra tijd en geld kosten. Er kan dus zeker winst worden behaald met het knippen van de bouwaanvraag, maar daarbij mogen de risico’s niet uit het oog worden verloren.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.