Last ter voorkoming van herhaling: alleen bij gevaar voor herhaling

11 dec 2020 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Last ter voorkoming van herhaling

Overheden kunnen handhavend optreden tegen een overtreding van wet- of regelgeving. Handhaving kan bijvoorbeeld bestaan uit het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Overheden kunnen ook handhaven om te voorkomen dat een incidentele overtreding wordt herhaald. Denk bijvoorbeeld aan een last ter voorkoming van herhaling van lekkage van een gevaarlijke stof of het open laten staan van geluidswerende deuren. 

Uitspraak 28 oktober 2020: wanneer mag een last ter voorkoming van herhaling worden opgelegd

In een belangrijke uitspraak van 28 oktober 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) geoordeeld wanneer een last ter voorkoming van herhaling precies mag worden opgelegd. De Afdeling heeft zich hiervoor aangesloten bij rechtspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

Drie criteria

De Afdeling heeft het volgende geoordeeld. Een last ter voorkoming van herhaling kan worden opgelegd als sprake is van een eerdere overtreding en aannemelijk is dat de overtreding zal worden herhaald. Dit laatste betekent dat er gevaar voor herhaling moet bestaan. Bij de beantwoording van deze vraag spelen verschillende omstandigheden een rol. Het gaat om de omstandigheden die een beeld geven van de mate van continuïteit van de overtreding. De mate van continuïteit van de overtreding wordt aan de hand van 3 criteria beoordeeld: 

  1. de aard van de overtreding, zoals overtreding van hetzelfde voorschrift met dezelfde strekking;
  2. de mate van overeenkomst met de eerdere overtreding, bijvoorbeeld dezelfde plaats;
  3. en het tijdsverloop sinds de overtreding. 

Gevaar op herhaling bestaat alleen als de omstandigheden ten tijde van het opleggen van de last op één lijn liggen met de omstandigheden van de eerdere overtreding. 

Handhavingsbevoegd kan door tijdsverloop vervallen

Over de derde omstandigheid, het tijdsverloop sinds de overtreding, oordeelt de Afdeling dat de handhavingsbevoegdheid van overheden kan vervallen. Dit speelt alleen bij incidentele en niet bij voortdurende overtredingen. Wanneer de handhavingsbevoegdheid precies vervalt, is niet in algemene zin te zeggen. Overtredingen en de overtreden wet- en regelgeving lopen namelijk sterk uiteen. Deze termijn zal daarom per overtreding moeten worden vastgesteld.   

Wat is voor u van belang?

Is aan u een last opgelegd ter voorkoming van herhaling van een overtreding? Let er goed op of voldoende is beoordeeld of er gevaar voor herhaling bestaat. Daarnaast kan door het tijdsverloop sinds de eerste overtreding de handhavingsbevoegdheid vervallen zijn. 

Hebt u vragen of bent u terecht gekomen in een handhavingstraject? Neem contact op met Renata Königel

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.