Help! Ik heb (letsel)schade door het kind van een ander. Krijg ik mijn schade vergoed?

19 jul 2021 Letselschaderecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Op straat zijn er kinderen aan het voetballen en u komt aangefietst. Een van de kinderen schopt de bal per ongeluk onder uw fiets. U valt en breekt uw arm. Is het kind verplicht uw schade te vergoeden? Of zijn dat de ouders? Of misschien allebei? Het antwoord is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Hieronder vertel ik u meer.

Het kind is jonger dan 14 jaar: de ouders van het kind moeten uw schade vergoeden

Kinderen onder de 14 jaar hoeven nooit zelf de schade die zij veroorzaken te vergoeden. Het is wel mogelijk dat de ouders van het kind de schade moeten vergoeden. Hiervan is sprake als het kind ‘fout’ heeft gehandeld. Voor de vraag of een kind ‘fout’ heeft gehandeld, moet worden beoordeeld of de handeling ook ‘fout’ zou zijn geweest als deze was verricht door een volwassene. De ‘jonge’ leeftijd van het kind is dus geen reden voor de ouders om de schade niet te hoeven te vergoeden.

In het geval van het voetballende kind is er sprake van een ‘fout’ van het kind: u bent gevallen, doordat de bal – door het gedrag van het kind – onder uw fiets is terechtgekomen. Dit ‘mag’ niet. Het kind heeft een fout gemaakt.

Het kind is 14 of 15 jaar: het kind moet uw schade vergoeden

Het uitgangspunt bij 14 of 15-jarigen, is dat ouders naast het kind aansprakelijk zijn voor de fout van het kind. Ouders zijn echter niet aansprakelijk als zij de fout van het kind niet hadden kunnen voorkomen. Hiervan is vermoedelijk sprake in het geval van het voetballende kind: de ouders waren namelijk, op het moment dat het kind de bal onder uw fiets trapte, niet aanwezig. Zij konden de fout van het kind dus niet voorkomen. Alleen het kind, en niet de ouders, moet daarom in dat geval uw schade vergoeden.

Dit kan anders zijn als bijvoorbeeld de vader samen met het kind aan het voetballen was. De vader had het kind kunnen uitleggen dat als er voorbijgangers langskomen, het spel even moet worden gestaakt. Als de vader dat niet tegen zijn kind zegt en het kind schopt de bal onder uw fiets, dan heeft de vader onvoldoende gedaan om de fout van zijn kind te voorkomen. Zowel het kind als de ouders zijn dan verplicht om uw schade vergoeden.

(Ook) als het kind 16 jaar of ouder is, moet het kind uw schade vergoeden

Als het gaat om een kind van 16 jaar of ouder, dan zijn de ouders alleen aansprakelijk als ze zelf ook een ‘fout’ hebben gemaakt. Daarvan is in het voorbeeld van het voetballende kind geen sprake.

Ander voorbeeld: de ouders weten dat hun kind op een onverzekerde brommer rijdt. Vervolgens veroorzaakt het kind een ongeval. De ouders hadden hun kind niet op een onverzekerde brommer mogen laten rijden. In dit geval zijn naast het kind waarschijnlijk ook de ouders verplicht de schade te vergoeden.

Een kind heeft u schade toegebracht: vraag of de ouders zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid

In de meeste gevallen zijn kinderen namelijk meeverzekerd. De schade wordt in dat geval – uiteraard voor zover er dekking is – vergoed door de aansprakelijke verzekeraar.

Geen aansprakelijkheidsverzekering en alleen kind is aansprakelijk: lastig om schade vergoed te krijgen

De schade moet dan namelijk op het vermogen van het kind worden verhaald. Het is dan de vraag of het kind genoeg vermogen heeft om de schade te vergoeden. Onder bepaalde omstandigheden zijn de ouders echter verplicht alsnog (namens hun kind) de schade te vergoeden. Een andere optie is wachten met het innen van de schadevergoeding tot aan het moment dat het kind (of inmiddels de volwassene) over voldoende vermogen beschikt.

Heeft u vragen over aansprakelijkheid van kinderen/ouders? Neem dan gerust contact op met de afdeling letselschaderecht van AK Advocaten.

Neem contact op

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.